Blog

Ông Đoàn Ánh Sáng từ nhiệm Chủ tịch Chứng khoán BSC

(NDH) Sau từ nhiệm Phó tổng giám đốc BIDV, ông Đoàn Ánh Sáng cũng thôi nhiệm Chủ tịch BSI.

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC – HOSE: BSI) đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 đối có ông Đoàn Ánh Sáng theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 14/9.

Ngay sau đó, HĐQT của BSI đã thống nhất bầu ông Lê Ngọc Lâm – thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch của công ty cho nhiệm kỳ 2016-2020.

Như vậy, HĐQT của BSI chỉ còn 4 người bao gồm ông Đỗ Huy Hoài, Lê Ngọc Lâm, Nguyễn Thiều Sơn và Lê Đào Nguyên.

Liên quan đến ông Đoàn Ánh Sáng, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) cũng có chọn lọc cho thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 31/8.

Trước đó, liên quan đến vụ án Phạm Công Danh ở Ngân hàng Xây dựng (VNCB), cơ quan điều tra đã kiến nghị yêu cầu kiểm điểm và xử lý hành chính đối có nhiều cán bộ BIDV, trong đó có ông Đoàn Ánh Sáng.

Còn theo kết quả kiểm tra vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung Ương cũng đã chọn lọc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức toàn bộ các chức vụ trong Đảng đối có ông Đoàn Ánh Sáng.

Các quý khách đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close