Blog

OCH lên phương án thoái vốn khỏi 2 dự án Starcity Airport và Starcity Westlake

Yêu cầu để nhận mua bán vốn góp ở Công ty Viptour Togi là kế thừa nguyên trạng hiện trạng pháp lý của Dự án Starcity Westlake…

CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương vừa công bố 2 bản trích lục Nghị quyết HĐQT họp ngày 26/3 vừa qua về việc mua bán phần vốn góp ở Dự án Starcity Airport và Công ty Viptour Togi. Đây là Điều 2 và Điều 3 trong Nghị quyết của Công ty.

Đối có Dự án Starcity Airport (Điều 2)

OCH phê duyệt chủ trương và đồng ý việc thoái vốn góp của OCH ở Dự án Starcity Airport (40% dự án) có mức giá mua bán 100% dự án Starcity Airport tối thiểu là 322,5 tỷ đồng, đã bao gồm VAT (bao gồm 40% phần vốn góp của OCH và 60% phần vốn góp của TL Pegasus).

HĐQT công ty giao Tổng Giám đốc và các Thành viên HĐQT tìm kiếm đối tác trong thời gian 1 tháng kể từ ngày ban hành Nghị quyết, báo cáo HĐQT để chọn lọc đối tác trả giá cao nhất. Thời gian hoàn thành việc mua bán trong quý 2/2019.

Đối có Công ty Viptour Togi

OCH cũng công bố bản trích lục Nghị quyết HĐQT, điều 3, về việc phê duyệt đề xuất mua bán phần vốn góp của OCH ở Công ty Viptour Togi.

Trong đó OCH chấp thuận việc thoái 100% vốn góp Công ty Viptour Togi mà OCH đang nắm giữ từ chuyển nhượng mua lại của EMC trên cơ sở giá mua bán KHÔNG THẤP HƠN 290 tỷ đồng.

Điều kiện đi kèm là bên mua phải kế thừa nguyên trạng tình trạng pháp lý của Dự án Starcity Westlake, kế thừa các công nợ liên quan dự án (nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, công nợ liên quan đến nhà thầu…) và bên mua bằng chi phí của mình phải tự hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho chuyển nhượng nhận mua bán 100% vốn cổ phần Công ty Viptour Togi.

Đồng thời giao Tổng Giám đốc và các Thành viên HĐQT tìm kiếm, ra mắt đối tác hưởng ứng các điều kiện mua bán trên trong vòng 1 tháng để Tổng Giám đốc tổng hợp báo cáo HĐQT chọn lọc.

Trên BCTC hợp nhất quý 4/2018 của OCH, giá trị chi phí xây dựng dở dang ghi nhận ở dự án Starcity Westlake Hà Nội hơn 171 tỷ đồng.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close