Blog

Nửa đầu năm có lãi, NVT được chuyển từ diện kiểm soát sang cảnh báo

(NDH) Lợi nhuận sau thuế cổ đông doanh nghiệp mẹ NVT 6 tháng đầu năm đạt 4,4 tỷ đồng, cải thiện mạnh so con số lỗ 295,5 tỷ đồng cộng kỳ năm trước.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa thông báo đưa cổ phiếu CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (HoSE: NVT) từ diện kiểm soát sang cảnh báo từ ngày 26/9 do nửa đầu năm lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 4,4 tỷ đồng.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, NVT báo doanh thu 143,8 tỷ đồng, tăng trưởng 15,3%. Lãi ròng của công ty mẹ đạt 4,4 tỷ đồng, cải thiện mạnh so có mức lỗ 295,5 tỷ cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tăng, lãi ròng nửa đầu năm 2018 có cải thiện do công ty đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp có cùng các khoản tiền cho vay, lãi vay và lợi ích khác ở Công ty TNHHH Hai Dung và CTCP Du lịch Tân Phú từ ngày 16/6/2017. Việc chuyển nhượng này đã giúp công ty có khoản tiền trả nợ trái phiếu. Qua đó, công ty không phải trả lãi trái phiếu, không trích lãi vay và trích khấu hao lợi thế thương mại.

Cổ phiếu NVT bị vào diện kiểm soát từ ngày 3/4 do năm 2017 lỗ 479 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 âm 210 tỷ đồng. Do vậy, cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng buổi chiều trong ngày kể từ 3/4. Tuy nhiên, đến 27/4, NVT nhận được chọn lọc của HoSE cho chuyển nhượng trở lại toàn thời gian dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Do nằm trong diện cảnh báo nên cổ phiếu NVT vẫn chưa được các công ty chứng khoán cho phép chuyển nhượng ký quỹ.

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close