Blog

NT2 tính dùng ‘của để dành’ tích lũy từ 2007-2015 chia cổ tức cho cổ đông

(NDH) Công ty cũng xin chủ trương ký kết hợp đồng thế chấp tài sản chắc chắn cho một vài khoản vay Chính phủ bảo lãnh.

Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE: NT2) vừa thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 19/6.

Nội dung lấy ý kiến cổ đông bao gồm chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế từ ngày 20/6/2007 đến 31/12/2015. Đồng thời xin chủ trương thực hiện ký kết hợp đồng thế chấp tài sản chắc chắn cho các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 2.

Hoạt động kinh doanh của NT2 từ năm 2007 liên tục ghi nhận lãi, đặc trưng là GĐ sau 2014 khi lợi nhuận đạt đỉnh hơn 1.500 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính kiểm toán 2015, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở thời điểm 31/1/2/2015 là gần 1.950 tỷ đồng và đến 31/3/2018 là 2.205 tỷ đồng.

Hoạt động sản xuất trong 4 tháng đầu năm 2018, NT2 ghi nhận sản lượng điện 1,79 triệu Kwh có doanh thu tương ứng 2.696 tỷ đồng, thực hiện 39% kế hoạch năm.

Mới đây ngày 18/5, NT2 đã chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền mật độ 20% và đã thanh toán từ 30/5. Trước đó công ty cũng tạm ứng cổ tức 10%. Như vậy, tổng mật độ chi trả cho 2017 là 30%, tương đương số tiền dao động 864 tỷ đồng.

Trên phân khúc chứng khoán, cổ phiếu NT2 được niêm yết lần đầu ở HOSE vào ngày 12/6/2015 và hiện chuyển nhượng ở mức giá dao động 30.000 đồng/cp.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close