Blog

Nợ vay gấp 6 lần vốn điều lệ, C47 đặt kế hoạch thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1 và trả cổ tức tiền 20% sau khi bán tài sản

(NDH) Tại thời điểm 30/6, công ty có khoản nợ 1.065 tỷ đồng, mật độ nợ vay trên vốn điều lệ lên đến 6,3 lần.

Tại buổi hội thảo trình làng thời cơ đầu tư cổ phiếu CTCP Xây dựng 47 (HOSE: C47), ông Lê Trường Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT cho biết kể từ tháng 4 công ty đã tiến hành tái cấu trúc toàn diện, cắt giảm nhân sự, giảm phòng ban và thanh lý thiết bị không cần thiết cho vận hành kinh doanh. Đến nay, công ty đã căn bản hoàn thiện tái cấu trúc nội bộ và vấn đề thứ hai là tái cấu trúc tài chính.

Theo ông Sơn, mật độ nợ giai đoạn này của công ty quá cao khiến hằng năm phải gánh khoản chi phí tài chính hơn 100 tỷ đồng làm bào mòn lợi nhuận. Do đó, từ nay cho đến giữa năm 2019, C47 đề ra mục tiêu giải quyết xong tái cơ cấu toàn bộ nợ.

Đồng thời, vốn chủ có công ty hiện chỉ hơn 170 tỷ đồng làm hạn chế khả năng tham dự đấu thầu các công trình lớn. Nên, HĐQT có kế hoạch sau khi hạch toán xong và có báo cáo tài chính năm 2018 thì tiến hành chia thưởng mật độ 1:1 tăng vốn chủ có và bước thứ hai là chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược. Các vấn đề này sẽ được HĐQT trình cổ đông thông qua ở cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường sắp tới đây, chuẩn bị diễn ra vào tháng 11.

Tại thời điểm 30/6, công ty có khoản vay ngắn hạn 835 tỷ đồng và vay dài hạn 230 tỷ đồng, mật độ nợ vay trên vốn điều lệ lên đến 6,3 lần. Trong đó, chủ nợ lớn nhất của C47 là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Bình Định có 978 tỷ đồng. Về mặt vốn chủ có, công ty có thặng dư vốn cổ phần 32,6 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 46,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 21,9 tỷ đồng.

Ông Sơn cho biết cơ sở để tái cơ cấu nợ và tăng vốn điều lệ là thoái vốn đầu tư ngoài ngành, cơ cấu tài sản. Công ty có danh mục các khoản đầu tư tài chính, công ty con cần thanh lý là Thủy điện Buôn Đôn, Thủy điện Văn Phong, Du lịch Hầm Hô, Công ty TNHH MTV NNX Măng Đen, Công ty TNHH Cung ứng – Xuất khẩu lao động Bình Định có tổng vốn góp 96,26 tỷ đồng. Còn danh mục tài sản thanh lý có thể kể đến khách sạn Hải Âu, dự án 105 Tây sơn – khu đô thị An Phước, trụ sở văn phòng số 8 Biên Cương, dự án nhà máy gạch Phước Thành, chi nhánh TP HCM và mảnh đất liền kề, mỏ đá Bình Đê, khu du lịch và nhà hàng Định Bình, xí nghiệp Phước An.

Danh mục tài sản là nhà đất của C47 chủ yếu là đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định giao làm dự án. Ông Sơn chia sẻ nguyên tắc là các tài sản này không bán được nên công ty thành lập công ty để mời hợp tác đầu tư cho đơn vị khác khai thác tài sản, doanh thu ghi nhận là doanh thu hợp tác kinh doanh. Trong các tài sản và công ty con thì khách sạn Hải Âu có hiệu quả vận hành tốt nhất, nửa đầu năm lãi 19,2 tỷ đồng; Công ty Văn Phong, Công ty Hầm Hô, Công ty Cung ứng – Xuất khẩu lao động Bình Định đều có lãi và chỉ riêng Công ty Nông nghiệp Xanh Măng Đen bị lỗ.

Ông Sơn tiết lộ nếu bán thành công và hoàn tất chuyển nhượng thì từ đây cho đến tháng 4 năm sau lợi nhuận trước thuế dao động 300-350 tỷ đồng, đây là cơ sở để C47 có nguồn tiền chia cổ tức tiền mật độ 20% và thưởng cổ phiếu mật độ 1:1.

Nói về khả năng thực hiện kế hoạch lãi sau thuế 100 tỷ mà HĐQT chuẩn bị trình ĐHĐCĐ bất thường tới đây, ông Sơn khẳng định có các gì đang làm thì tự tin là hoàn thành kế hoạch.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close