Blog

Nhựa Hà Hội thưởng cổ phiếu 100% và chào bán giá 30.000 đồng/cp

(NDH) NHH sẽ phát hành 6,5 triệu cp thưởng và tối đa 3,8 triệu cổ phiếu chào phân phối cho cổ đông đã đi vào hoạt động.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chia cổ phiếu thưởng và thực hiện quyền mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (UPCoM: NHH) vào ngày 29/11.

Nhựa Hà Nội sẽ trả cổ phiếu thưởng để thực hiện tăng vốn cổ phần có mật độ thực hiện 100% (người có 1 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu phát hành mới là 6,5 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, công ty còn công bố quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông đã đi vào hoạt động có mật độ 65:38 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 65 quyền được mua 38 cổ phiếu mới). Theo đó, tổng số cổ phiếu chuẩn bị phát hành tối đa là 3,8 triệu cp.

Giá phát hành 30.000 đồng/cp, tương ứng có số tiền huy động dao động 114 tỷ đồng. Hiện thị giá của NHH trên phân khúc chứng khoán là 84.000 đồng/cp (22/11), tức gấp 2,8 lần giá chào bán.

Thời gian giao dịch quyền mua từ ngày 12/12 đến ngày 25/12. Quyền mua được giao dịch 1 lần. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 12/12 đến ngày 2/1.

Nếu thực hiện tối đa theo 2 phương án trên, tổng số cổ phiếu chuẩn bị phát hành là 10,2 triệu cp, qua đó tăng vốn điều lệ của công ty từ 65 tỷ lên 168 tỷ đồng.

Trước thềm chia cổ phiếu thưởng, cổ đông lớn Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai thông báo đăng ký bán toàn bộ 3,37 triệu cổ phiếu NHH, tương ứng 51,86% vốn điều lệ.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close