Blog

NHNN nhận 139 tỷ đồng từ WB cho dự án hiện đại hóa ngân hàng

(NDH) Số tiền trên là nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới vừa được Thủ tướng chấp thuận bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài.

Ngày 18/02, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 198/QĐ-TTg về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn GĐ 2016 – 2020 và năm 2018 vốn nước ngoài cho các bộ, ngành và địa phương.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ bổ sung 218,44 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài GĐ 2016-2020 và năm 2018. Khoản bổ sung trên bao gồm số vốn đã được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân theo công đoạn thực hiện trong năm 2018.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được bổ sung gần 138,6 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới để thực hiện Dự án Hệ thống thông tin quản lý và tiên tiến hóa ngân hàng (hợp phần triển khai ở Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam).

Ngoài ra, Thủ tướng bổ sung cho 5 địa phương có các xã độc đáo khó khăn thuộc Chương trình 135 có số triền là 79,854 tỷ đồng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho Dự án Hỗ trợ các xã độc đáo khó khăn thuộc Chương trình 135. Trong đó, Hà Giang 28 tỷ đồng, Hòa Bình 18 tỷ đồng, Quảng Trị 8,454 tỷ đồng, Kon Tum 16,4 tỷ đồng và Trà Vinh 9 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin và số liệu báo cáo; thực hiện giao kế hoạch bổ sung cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 5 địa phương trên theo quy định.

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close