Blog

Nam Long lãi trung bình mỗi ngày 2,6 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay thấp

(NDH) Nam Long là 1 trong số ít một số doanh nghiệp nhà đất có mật độ nợ vay rất thấp (chỉ 0,23 lần trong 6 tháng đầu năm) và ít bị ảnh hưởng bởi biến động lãi suất hơn một số doanh nghiệp cộng ngành.

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (Mã: NLG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II và 6 tháng đầu năm.

So có cùng kỳ 2017, doanh thu thuần của công ty giảm 13% còn 871 tỷ đồng do quý II năm trước, Nam Long có phát sinh phần mua bán dự án Nguyên Sơn 26 ha. Năm nay, doanh thu chủ yếu đóng góp từ vận hành kinh doanh cốt lõi, có việc bàn giao các villa Valora Fuji, Valora Kikyo, nhà phố Long An 36 ha có tổng số tiền 401 tỷ đồng, chiếm 46% doanh thu. Căn hộ EhomeS Phú Hữu, Flora Fuji cũng được bàn giao trong quý là 250 tỷ đồng, chiếm 26% tỷ trọng.

Do giá vốn hàng bán tăng 7,8% khiến lợi nhuận gộp giảm còn 363 tỷ đồng. Tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu thuần ở mức cao, đạt 42%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 235,6 tỷ đồng, tức trung bình công ty lãi dao động 2,6 tỷ đồng/ngày. EPS tương ứng 949 đồng.

Đơn vị: tỷ đồng

Tính chung 6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần 1.410 tỷ đồng, tăng 12% so có cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu, tiền bán đất, nhà phố, villa và căn hộ cao tầng của Nam Long tăng trưởng vượt bậc, gấp 3,3 lần cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ các dịch vụ khác đã cung cấp cũng tăng cao, gấp 4,8 lần.

Doanh thu tài chính trong 6 tháng đầu năm cũng tăng 52%, ghi nhận chủ yếu từ lãi tiền gửi ngân hàng (42,6 tỷ đồng). Tuy nhiên, các loại chi phí tăng khiến lợi nhuận sau thuế giảm 24%, còn 298,5 tỷ đồng. EPS tương ứng 1.102 đồng.

Nam Long có nguồn tiền và tương đương tiền khá dồi dào có 2.518 tỷ đồng, tăng 21% so có đầu năm. Ngoài ra, công ty còn có 113 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, gấp 1,9 lần.

Tính đến cuối kỳ, công ty vay nợ ngắn hạn và dài hạn 1.026,7 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ/vốn chủ có là 0,23 lần. Công ty cổ phần chứng khoán TP HCM (HSC) đánh giá lợi thế của Nam Long là 1 trong số ít một số doanh nghiệp nhà đất có mật độ nợ vay rất thấp và ít bị ảnh hưởng bởi biến động lãi suất hơn các doanh nghiệp cùng ngành.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 793 tỷ đồng trên vốn điều lệ 2.099 tỷ đồng.

Các quý khách đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close