Blog

MWG tăng vốn cho Bách Hóa Xanh lên 1.250 tỷ đồng

(NDH) Số vốn Bách Hóa Xanh được tăng thêm là 750 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) vừa thông qua việc tăng vốn điều lệ cho CTCP Thương mại Bách Hóa Xanh, đơn vị có chuỗi thực phẩm Bách Hóa Xanh, lên 1.250 tỷ đồng. Trước đó, vốn pháp định của Bách Hóa Xanh là 600 tỷ đồng.

Việc thực hiện tăng vốn cho Bách Hóa Xanh được MWG thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018. Cụ thể, cổ đông đã thông qua việc tăng vốn cho Bách Hóa Xanh tối đa lên 3.000 tỷ đồng để phục vụ kế hoạch phát triển và mở rộng kinh doanh.

Từ mô hình thử nghiệm, Bách Hóa Xanh đã có lại nguồn thu cho MWG. Trong 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu chuỗi này đạt 2.800 tỷ đồng. Bình quân các cửa hàng khai trương trước ngày 1/9 có doanh thu vượt mức 1 tỷ đồng/tháng/cửa hàng.

Hết tháng 9, Bách Hóa Xanh đã có mặt ở 6/24 quận, huyện của TP HCM và tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, chuỗi này cũng tăng thêm số lượng cửa hàng ở các tỉnh lân cận khác.

Ban lãnh đạo công ty cho biết Bách Hóa Xanh đang hướng tới mục tiêu đạt biên lợi nhuận gộp 18% tới cuối năm nay để đạt điểm hòa vốn EBITDA (lợi nhuận chưa bao gồm thuế, lãi vay và khấu hao) ở cửa hàng.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close