Blog

MBKE báo lãi quý III hơn 19 tỷ đồng, tăng 41%

(NDH) Hết quý III, tổng tài sản của MBKE đạt 1.958 tỷ đồng, tăng 36,8% so có đầu năm, trong đây chủ yếu là tài sản ngắn hạn có 1.913,8 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV chứng khoán Maybank Kim Eng (MBKE) đã công bố BCTC quý III có doanh thu làm việc đạt 76,7 tỷ đồng, tăng 38% so có cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất có 39,5 tỷ đồng, tăng 46% so có cùng kỳ năm trước. Hoạt động môi giới cũng đem về cho công ty 28,4 tỷ đồng, tăng 11,3%. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ của công ty tăng mạnh lên 5,9 tỷ đồng, tương ứng gấp 4,9 lần cùng kỳ.

Chi phí làm việc kỳ này của MBKE đạt 36,4 tỷ đồng, tăng 47% so có quý III/2017.

Kết quả, MBKE báo lãi sau thuế quý III hơn 19 tỷ đồng, tăng mạnh 40,7% so có cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu, doanh thu làm việc của công ty đạt 226,8 tỷ đồng, tăng 62% so có cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 56 tỷ đồng, gấp 2,4 lần.

Hết quý III, tổng tài sản của MBKE đạt 1.958 tỷ đồng, tăng 36,8% so có đầu năm, trong đó chủ yếu là tài sản ngắn hạn có 1.913,8 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền tăng vọt lên 416 tỷ đồng, con số này hồi cuối năm 2017 chỉ là 54,3 tỷ đồng, trong đó khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng tăng mạnh từ 30 tỷ đồng lên thành 320 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9, các khoản cho vay của MBKE đạt 1.428,55 tỷ đồng, tăng dao động 7% so có đầu năm. Hoạt động cho vay ký quỹ chiếm 1.411,3 tỷ đồng.

Lương và các khoản phúc lợi riêng trong quý III mà MBKE phải chi là hơn 9,3 tỷ đồng. Như vậy, nếu tính theo số lượng nhân viên công ty ở ngày 30/6 là 173 người thì mỗi nhân viên công ty sẽ nhận được trung bình dao động 17,9 triệu đồng/người/tháng.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close