Blog

LNST các doanh nghiệp niêm yết năm 2018 tăng 21,4% so với 2017

(NDH) Bất động sản vẫn là ngành có lợi nhuận tăng trưởng cao nhất toàn phân khúc, tăng gấp đôi so có năm 2017

Trong báo cáo tình hình phát triển phân khúc chứng khoán năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển phân khúc năm 2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết kết quả vận hành sản xuất kinh doanh của các công ty niêm yết (DNNY) năm 2018 có sự cải thiện đáng kể so có cùng kỳ năm ngoái về cả doanh thu (tăng 15,2%) và lợi nhuận sau thuế (tăng 21,4%).

Bất động sản vẫn là ngành có lợi nhuận tăng trưởng cao nhất toàn phân khúc, tăng gấp đôi so có năm 2017, theo sau là ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm có mức tăng 27,9% (theo số liệu báo cáo tính đến 31/01/2019). Chỉ tiêu sinh lời năm 2018 của toàn phân khúc đều được cải thiện so có năm 2017, ROA, ROE đều cao hơn so có cùng kỳ năm trước có giá trị lần lượt đạt 3,24% và 24,25%. Số công ty báo cáo lãi năm 2018 chiếm 94% tổng số công ty đã thực hiện báo cáo.

Nguồn: UBCKNN

Nguồn: UBCKNN

Tuy nhiên, chi phí tài chính và chi phí lãi vay đều tăng, lần lượt là 13% và 16,1% do nợ phải trả và mặt bằng lãi suất tăng; đồng thời, hàng tồn kho cũng tăng 10,7% so có cùng kỳ năm trước.

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close