Blog

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 26/11 – 2/12

(NDH) Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHA) trả cao nhất tuần có 110% bằng tiền. Một số công ty đáng chú tâm khác như Đá Núi Nhỏ 40% bằng tiền, Sabeco 20% bằng tiền, Hưng Thịnh Incons 15% bằng cổ phiếu…

Tuần này, 22 công ty chốt quyền cổ tức bằng tiền và cổ phiếu.

Doanh nghiệp niêm yết UPCoM là CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Mã: KHA) chốt quyền cổ tức bổ sung năm 2017 là 110% bằng tiền. Thời gian chi trả 13/12.

Trước đó cho năm 2017, KHA đã tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền. Như vậy, tổng mật độ chi trả cả năm này là 120% bằng tiền.

Một công ty khác là Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco – Mã: SAB) chốt quyền chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 là 20% bằng tiền. Đợt 1 trước đó đã được Sabeco trả 15%, cũng bằng tiền.

Một số công ty trả cổ tức cao bằng tiền khác như Đá Núi Nhỏ (Mã: NNC) mật độ 40%, Thủy sản Cửu Long An Giang (Mã: ACL) mật độ 20%…

Về hình thức chi trả bằng cổ phiếu, ba công ty gồm CTCP Đông Hải Bến Tre (Mã: DHC), CTCP Hưng Thịnh Incons (Mã: HTN) và CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (Mã: VID) trả lần lượt 20%, 15% và 10%.

Sau đây là thống kê chi tiết lịch chốt quyền cổ tức tuần.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close