Blog

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 23 – 30/7

(NDH) In số 4 (IN4) và Cấp nước Đồng Nai (DVW) chốt quyền cao nhất tuần này, mật độ 40%, lần lượt bằng tiền và cổ phiếu.

Tuần này, 26 công ty thực hiện chốt quyền cổ tức. Hai công ty chuyển nhượng UPCoM là CTCP In số 4 (Mã: IN4) và CTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai Mã: DVW) cùng chốt quyền cao nhất tuần có mật độ 40%, lần lượt bằng tiền và cổ phiếu thưởng.

CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam (Mã: VSA) niêm yết HNX chốt quyền 30%, trong đó 20% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu thưởng.

Sau đây là thống kê chi tiết lịch chốt quyền cổ tức tuần này.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close