Blog

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 17 – 23/9

(NDH) Bia Hà Nội – Hải Dương (HAD) chốt quyền cao nhất tuần có mật độ 80% bằng tiền. Một số công ty đáng chú tâm khác cũng trả cổ tức cao như GMD 15%, KDH 10%, ACV 9%…

Tuần này, 23 công ty chốt quyền cổ tức bằng tiền và cổ phiếu.

Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương (Mã: HAD) chốt quyền cổ tức cao nhất tuần, mật độ 80% bằng tiền. Đây là 1 phần cổ tức trong tổng số mật độ 200% tồn đọng trong nhiều năm mà Kiểm toán Nhà nước yêu cầu HAD chi trả ở Đại hội cổ đông thường niên 2018. Còn mật độ cổ tức chuẩn bị chi trả cho năm nay là 15%.

Công ty cổ phần Gemadept (Mã: GMD) chốt quyền cổ tức cho năm 2017, mật độ 15% bằng tiền. Thời gian thanh toán vào 28/9. Dự kiến GMD cần chi dao động 455,5 tỷ đồng thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (Mã: ACV) tuần này cũng chốt cổ tức cho năm 2017, mật độ 9% bằng tiền. Ngày chốt quyền 21/9 và thanh toán vào 22/10.

Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã: KDH) trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu, tổng mật độ 10%. Trong đó, công ty trả cổ tức 5% bằng tiền và 5% bằng cổ phiếu. Với hình thức bằng tiền, KDH sẽ chi dao động 194 tỷ đồng.

Sau đây là chi tiết lịch chốt quyền cổ tức tuần.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close