Blog

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 1-5/4

(NDH) 16 công ty thực hiện chốt quyền cổ tức tiền mặt.

Theo thống kê của Người Đồng Hành, có 16 công ty thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần tới.

1/4 là ngày GDKHQ nhận cổ tức đối có cổ đông của 4 công ty. Trong đó, CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) chuẩn bị trả cổ tức mật độ 50%, tương đương 5.000 đồng/cp. 3 công ty khác là CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (HoSE: VDP), CTCP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây (OTC: TSM), CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (HoSE: SMA).

2/4 là ngày GDKHQ nhận cổ tức đối có cổ đông của 3 công ty khác là CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (UPCoM: SAC), CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp (HNX: NHC) và CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (UPCoM: APF) có mật độ chi trả lần lượt là 10%, 15% và 10%.

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 1-5/4

3/4 là ngày GDKHQ nhận cổ tức có cổ đông của 2 công ty là Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến (UPCoM: VGG) và CTCP Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hòa (UPCoM: KCE).

4/4 là ngày GDKHQ nhận cổ tức có cổ đông của 3 công ty gồm CTCP Thực phẩm Cholimex (UPCoM: CMF), CTCP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng (UPCoM: DNR) và CTCP Sách Giáo dục ở Thành phố Hồ Chí Minh (HNX: SGD).

5/4 là ngày GDKHQ nhận cổ tức có cổ đông của 4 công ty gồm CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (UPCoM: QCC), Ngân hàng TMCP Quân Đội (HoSE: MBB), CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (HNX: SEB), CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX: IDV).

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close