Blog

LDG, MWG, NKG, DHC, FTS, PVR, VNI: Thông tin giao dịch cổ phiếu

(NDH) Tổng giám đốc Nguyễn Minh Khang mua 100.000 cổ phiếu LDG, MWG sẽ mua lại 187.907 cổ phiếu quỹ trong tháng 3,…

CTCP Đầu tư LDG (LDG): Tổng giám đốc Nguyễn Minh Khang đã mua vào 100.000 cổ phiếu và tăng nắm giữ lên 210.000 cổ phiếu, mật độ 0,11%. Thời gian thực hiện dao động 26-28/2.

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG): Đăng ký mua lại 187.907 cổ phiếu quỹ từ nhân viên nghỉ việc theo quy chế ESOP. MWG đang có 369.285 cổ phiếu quỹ. Thời gian thực hiện trong tháng 3 thông qua chuyển nhượng qua VSD.

CTCP Thép Nam Kim (NKG): Aquila SPC bán 300.000 cổ phiếu và Idris bán 300.000 cổ phiếu vào ngày 25/2. Sau chuyển nhượng, nhóm Dragon Capital giảm có xuống gần 36 triệu cổ phiếu, mật độ 19,76% vốn.

CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC): Thành viên HĐQT Lê Quang Hiệp đăng ký bán 360.000 cổ phiếu trong thời gian 4/3 đến 2/4. Phương thức chuyển nhượng khớp lệnh hoặc thảo thuận. Hiện ông Hiệp đang có 3,36 triệu cổ phiếu, mật độ 7,5%.

CTCP Chứng khoán FPT (FTS): Ông Nguyễn Văn Quyên, người có liên quan đến người nội bộ đã bán hơn 4,92 triệu cổ phiếu và không còn nắm cổ phần FTS. Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận vào ngày 26/2.

CTCP Đầu tư PVR Hà Nội (PVR): Ủy viên HĐQT Trần Ngọc Bẩy đăng ký bán toàn bộ 12,48 triệu cổ phiếu, hơn 24% vốn để tái cơ cấu danh mục đầu tư. Thời gian thực hiện từ 5/3 đến 29/3.

CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam (VNI): Chủ tịch HĐQT Trần Bình Long đã mua 206.750 cổ phiếu và tăng nắm giữ lên 1,95 triệu cổ phiếu, mật độ 18,8%. Thời gian chuyển nhượng từ 28/1 đến 26/2.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, vợ ông Long lại bán toàn bộ 118.550 cổ phiếu. Thời gian chuyển nhượng trong dao động 25-26/2.

Các quý khách đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close