Blog

Lãi ròng Lộc Trời giảm 47% trong quý III

(NDH) Giá vốn hàng phân phối và giá thành tài chính tăng cao là lý do chính kéo lợi nhuận của Lộc Trời đi xuống.

Theo BCTC hợp nhất quý III, CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) ghi nhận doanh thu thuần 2.012 tỷ đồng, cao hơn 12% so có cùng kỳ 2017. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu là mảng thuốc bảo vệ thực vật chiếm 52%, theo sau là lương thực – gạo chiếm 37%. Giá vốn hàng bán tăng 19% là nguyên nhân khiến lãi gộp giảm gần 10% xuống 391,2 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính cũng chuyển biến không tích cực, doanh thu chỉ tăng từ 3 tỷ lên gần 6,8 tỷ đồng trong khi chi phí tăng 74% lên gần 54,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 12% xuống 218 tỷ đồng và chi phí công ty tăng 50% lên 75,5 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, LTG lãi ròng hơn 44,7 tỷ đồng, giảm 47% so có cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của LTG đạt 6.423 tỷ đồn, tăng 9% nhưng lãi ròng giảm 16% xuống 236,3 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện 65% kế hoạch doanh thu và 40% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tổng tài sản của LTG sau 9 tháng tăng 11% lên 7.316 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 76,4%, chủ yếu là hàng tồn kho hơn 3.177 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn. Về nguồn vốn, công ty đang vay nợ gần 3.600 tỷ đồng có 94% là vay ngắn hạn.

LTG đang có nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 519 tỷ đồng, khoản quỹ đầu tư phát triển hơn 760 tỷ đồng và thặng dư vốn cổ phần hươn 278 tỷ đồng.

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close