Blog

Lãi ròng GAS giảm gần 650 tỷ đồng sau kiểm toán

(NDH) Giá vốn của doanh nghiệp tăng do chính xác hóa giá thành hợp đồng mua khí Cửu Long có Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khiến lợi nhuận sau kiểm toán giảm.

Tổng CTCP Khí Việt Nam (HoSE: GAS, PV GAS) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2018 và văn bản giải trình.

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế PV GAS giảm 646 tỷ đồng (hơn 5%), từ 12.355 tỷ đồng xuống 11.709 tỷ đồng.

Nguyên nhân sụt giảm lợi nhuận chủ yếu do giá vốn hàng bán tăng. Công ty lý giải ngày 20/1, PV GAS đã khóa sổ, lập và công bố báo cáo tài chính năm 2018, trong đó lượng khí Cửu Long để tính toán số tiền trả cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là số liệu tạm tính.

Sau đó, hai bên đã làm việc và thống nhất sẽ ký kết bổ sung số 1 hợp đồng mua bán khí Cửu Long để cập nhật số liệu, chắc chắn phù hợp có lượng khí Cửu Long thực tại đã giao nhận.

PVN và Hội đồng Quản trị PV GAS đã thông qua bổ sung nội dung trên và công ty đã chính xác hóa chi phí mua khí Cửu Long, dẫn đến giá vốn hàng bán tăng.

Năm 2019, công ty đặt mục tiêu doanh thu 59.000 tỷ đồng, lãi trước thuế 9.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 7.400 tỷ đồng. Cổ tức 30% vốn điều lệ, ứng có tổng chi trả 5.730 tỷ đồng.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close