Blog

Lãi ròng của ANV đạt 600 tỷ, cao nhất từ khi lên sàn

(NDH) Lợi nhuận của ANV quý IV đạt 297 tỷ, gấp 6,5 lần cộng kỳ năm trước.

Công ty cổ phần Nam Việt (HoSE: ANV) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV có doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh so có cùng kỳ năm 2017.

Doanh thu thuần trong quý đạt 1.383 tỷ đồng, tăng trưởng 63%. Trừ đi giá vốn, công ty ghi nhận lợi nhuận gộp 432 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm 2017.

Các khoản chi phí làm việc tăng thêm không đáng kể. Qua đó, công ty báo lãi sau thuế gần 297 tỷ đồng, gấp 6,5 lần cùng kỳ năm trước.

Tính chung cả năm 2018, công ty ghi nhận doanh thu thuần tăng trưởng 40% lên 4.118 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 600 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần năm trước và là mức lãi cao nhất kể từ khi lên sàn. EPS 4.811 đồng.

ANV lãi kỷ lục hơn 600 tỷ, cao nhất từ khi lên sàn.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2018, ANV đưa chỉ tiêu doanh thu 3.200 tỷ và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã vượt 140% kế hoạch lợi nhuận năm.

Với lợi nhuận lớn, tổng tài sản của ANV cuối năm 2018 tăng dao động 700 tỷ so có đầu năm lên 3.425 tỷ đồng, đa số sự tăng thêm nằm ở khoản mục tiền gửi ngắn hạn 450 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty trên 603 tỷ đồng.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close