Blog

Lãi ròng công ty mẹ NTL giảm 60% trong quý III

(NDH) Lợi nhuận quý III lao dốc do doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu từ các căn đã nhận đủ tiền và bàn giao cho khách mua ở dự án chung cư lô 4.5 Trần Hưng Đạo.

Theo BCTC công ty mẹ CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (HOSE: NTL) quý III, doanh thu thuần ghi nhận 212,7 tỷ đồng, cao hơn 13% so có cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 54%, khiến lợi nhuận gộp giảm 57% còn gần 30,7 tỷ đồng.

Trừ các chi phí, NTL lãi ròng 21,7 tỷ đồng trong quý III, giảm 60% so có cùng kỳ 2017. Theo giải trình trong kỳ, công ty chỉ ghi nhận doanh thu từ các căn đã thu đủ tiền và bàn giao cho khách hàng ở dự án chung cư lô 4.5 Trần Hưng Đạo nên lợi nhuận ròng sụt giảm mạnh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty mẹ NTL ghi nhận doanh thu thuần đạt 281,1 tỷ đồng, tăng 22% so có cùng kỳ các lãi ròng giảm 36% xuống 40 tỷ đồng.

Sau 3 quý, tổng tài sản của công ty mẹ NTL tăng 11%, lên 1.701 tỷ đồng, có 93% tỷ trọng là tài sản ngắn hạn. Giá trị tập trung đa số ở hàng tồn kho gần 1.323 tỷ đồng, chiếm 83,5% cơ cấu, tăng 13% so có đầu năm. Tài sản dài hạn chủ yếu là chi phí dở dang hơn 72 tỷ đồng.

Công ty đang vay nợ tài chính 222 tỷ đồng, tăng 70% so có đầu năm có 86% là nợ vay dài hạn. Mặt khác, NTL công ty mẹ đang có 343 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, bên cạnh quỹ phát triển 84,2 tỷ đồng và thặng dư vốn gần 9 tỷ đồng.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close