Blog

Kích hoạt tiềm lực thực sự của doanh nghiệp nhà nước

Hôm nay (21/11/2018), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và hai Phó thủ tướng sẽ chủ trì Hội nghị Đổi mới, nâng cao hiệu quả làm việc của công ty nhà nước.

Sẽ có nhiều thành tích được báo cáo sau hơn 1 năm thực hiện Chương trình Hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả công ty nhà nước (ban hành theo Nghị quyết 97/NQ-CP ngày 2/10/2017) và Đề án Cơ cấu lại công ty nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước GĐ 2016-2020 (được ban hành theo Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017).

Đáng nói nhất là làm việc của các công ty sau cổ phần hóa so có trước khi cổ phần hóa tốt hơn nhiều. Cả lợi nhuận bình quân trước thuế, nộp ngân sách nhà nước, vốn điều lệ, tổng tài sản, doanh thu, lương của người lao động đều tăng; quản trị công ty cách tân theo hướng tích cực…Ảnh: Báo đầu tư

Tuy vậy, TP.HCM, Hà Nội vẫn chưa triển khai cổ phần hóa bất cứ công ty nào trong kế hoạch của năm 2018. Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, các tỉnh Thừa Thiên Huế, An Giang, Hưng Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Quảng Nam, Quảng Trị, Thái Nguyên…là các cái tên sẽ bị nhắc vì chậm cổ phần hóa cũng như chậm thoái vốn nhà nước khỏi công ty. Việc chuyển giao quyền đại diện chủ có về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) của 62 công ty trong GĐ 2017-2020 thực hiện chưa được 1 nửa, 667 công ty đã cổ phần hóa song chưa đăng ký niêm yết chuyển nhượng trên phân khúc chứng khoán theo như yêu cầu…

Có lẽ cần nhắc lại 4 mục tiêu của Nghị quyết 12-NQ/TW đặt ra đến năm 2020.

Một là, cơ cấu lại công ty nhà nước GĐ 2017-2020 trên cơ sở các tiêu chí phân loại công ty nhà nước, công ty có vốn nhà nước thuộc các ngành, lĩnh vực. Phấn đấu hoàn thành thoái vốn ở các công ty mà Nhà nước không cần nắm giữ, tham dự góp vốn.

Hai là, tập trung xử lý dứt điểm các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các dự án, công trình đầu tư của công ty nhà nước kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài.

Ba là, phấn đấu đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị công ty; nâng cao 1 bước quan trọng hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm, năng lực tranh giành của công ty nhà nước.

Bốn là, hoàn thiện mô hình quản lý, giám sát công ty nhà nước và vốn, tài sản của Nhà nước đầu tư ở công ty. Chậm nhất đến năm 2018, thành lập 1 cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ có đối có công ty nhà nước và cổ phần, vốn góp của Nhà nước ở công ty.

Có thể thấy, 1 đa số công việc đã được hoàn thành, nhưng phần việc còn phải làm cũng không nhỏ và đóng vai trò quan trọng.

Chỉ riêng việc nhiều công ty chậm đăng ký chuyển nhượng, niêm yết trên phân khúc chứng khoán đã ảnh hưởng đến tính công khai, minh bạch của phân khúc, chậm đổi mới công tác quản trị công ty sau cổ phần theo thông lệ và chuẩn mực của công ty trên phân khúc chứng khoán, cũng như hạn chế công tác giám sát của toàn xã hội đối có làm việc của các công ty này…

Hơn thế, 1 số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chưa thực sự nghiêm túc trong triển khai kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chứng tỏ cho tới thời điểm này, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu công ty, đơn vị còn chưa cao, chưa quyết liệt trong đổi mới làm việc…

Phải nhắc lại câu nói của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong lễ công bố Ủy ban Quản lý vốn nhà nước ở công ty, rằng “chúng ta chọn con các con phố khó hơn. Đây không phải là cơ quan hành chính, tầng nấc, phức tạp cho công ty. Nếu là 1 cơ quan gây gánh nặng cho công ty nhà nước thì chúng ta không làm điều này”. Ông cũng nhắc nhở rằng, dư luận xã hội đang theo dõi và kỳ vọng rất lớn vào làm việc của Ủy ban trong đổi mới tư duy, đổi mới quản trị, cách thức quản lý, cách thức làm việc của công ty nhà nước, làm sao khắc phục cho được các yếu kém, cải thiện và tạo sự khác biệt lớn về hiệu quả làm việc của công ty nhà nước.

Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả công ty nhà nước chưa bao giờ là công việc dễ dàng, là con các con phố trải thảm. Chính bởi vậy, để công ty nhà nước có các đóng góp tương xứng có vị trí, tiềm năng, nguồn lực phục vụ cho tăng trưởng, phát triển kinh tế – xã hội, thì thách thức là không hề nhỏ.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close