Blog

Khang Điền muốn thưởng cổ phiếu tỷ lệ 25%, cổ tức 10%

(NDH) HĐQT còn đưa ra kế hoạch phát hành 6,2 triệu cổ phiếu ESOP, mật độ 1,5% có giá 15.000 đồng/cp. Cổ tức 5% bằng tiền và 5% bằng cổ phiếu/.

Ngày 12/4 tới đây, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Kế hoạch lãi sau thuế 900 tỷ đồng năm 2019

HĐQT trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2019 có doanh thu 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 900 tỷ đồng, tăng lần lượt 3% và 11% so có thực hiện năm trước.

Công ty có kế hoạch triển khai dự án có hơn 2.000 căn hộ chung cư và dao động 300 căn nhà phố – villa sẵn sàng để bán như Jamila, Safira, Lovera Vista, Venita Park. Tỷ lệ cổ tức chuẩn bị 10%.

Cho năm 2018, HĐQT trình chi trả cổ tức 10%, bao gồm 5% bằng tiền và 5% bằng cổ phiếu. Thời gian chi trả do HĐQT và Tổng giám đốc chọn lọc chọn lọc.

Với việc trả cổ tức 5%, HĐQT trình phương án phát hành hơn 20,7 triệu cổ phiếu từ nguồn LNST chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2018.

Phát hành 25% cổ phiếu thưởng và 1,5% cổ phiếu ESOP giá 15.000 đồng/cp

HĐQT trình cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng mật độ 25%. Số lượng phát hành chuẩn bị hơn 103,5 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình chọn lọc cho người lao động (ESOP) cũng được đề cập. HĐQT dự tính phát hành 6,2 triệu cổ phiếu, mật độ 1,5% tổng cổ phiếu đang lưu hành.

Giá chào bán ESOP là 15.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện chuẩn bị trong năm nay.Giá cổ phiếu KDH hiện giao dịch quanh mức giá dao động 32.200 đồng/cp.

Số cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán chịu hạn chế giao dịch 1 năm kể từ ngày phát hành.

Dự kiến thưởng 3% LNST cho HĐQT và Ban điều hành năm 2019

Trong năm 2019, HĐQT đề xuất mức thù lao cho Chủ tịch là 15 triệu đồng/tháng; Thành viên HĐQT là 10 triệu đồng/tháng còn Thư ký HĐQT là 5 triệu đồng/tháng (gấp 2,5 lần so có năm trước).

Với Ban kiểm soát, Trưởng ban là 10 triệu đồng/tháng còn Thành viên là 5 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, căn cứ theo kế hoạch kinh doanh năm 2019, HĐQT trình cổ đông thưởng 3% LNST cho HĐQT và Ban điều hành nếu công ty đạt kế hoạch đề ra.

Trong năm 2018, công ty đã vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra nên các thành viên HĐQT và Ban điều hành được thưởng 10% trên phần LNST vượt kế hoạch (hơn 8 tỷ đồng), tương ứng mức thưởng hơn 807 triệu đồng.

Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn

Năm 2017, kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn, Khang Điền thu được số tiền ròng hơn 1.403,5 tỷ đồng. Theo kế hoạch, số tiền này để tăng thêm quỹ đất sạch ở TP HCM.

Tính đến 18/3, công ty đã dùng 350 tỷ đồng mua phần vốn góp ở CTCP bất động sản Thủy Sinh để nắm giữ, đầu tư dự án Khu dân cư phường Phú Hữu, quận 9.

Còn lại 1.054 tỷ đồng, HĐQT trình kế hoạch đầu tư tăng thêm quỹ đất ở quận 2 và quận 9, TP HCM thay vì chỉ tăng thêm quỹ đất ở phường An Phú, quận 2 như kế hoạch ban đầu.

Các quý khách đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close