Blog

ITA lãi sau thuế hợp nhất 84 tỷ quý III, gấp 44 lần cùng kỳ

(NDH) Lũy kế 9 tháng, ITA báo lãi sau thuế 128,9 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cộng kỳ nhưng mới đạt 35% kế hoạch năm.

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Itaco, HoSE: ITA) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III có khoản lợi nhuận đột biến gấp 44 lần cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần trong kỳ của ITA ghi nhận 234 tỷ đồng, gấp 2,5 lần; giá vốn tăng 35% đã giúp lãi gộp đạt 142 tỷ, gấp 5,5 lần cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp ghi nhận 61% cao hơn nhiều so có mức 27% của quý III/2017.

Chi phí tài chính tăng 27% khi phát sinh khoản chi phí lãi vay 13,2 tỷ đồng và chi phí quản lý tăng gần 30% lên 10 tỷ đồng.

Tổng kết lại, ITA đạt lãi ròng 84,3 tỷ đồng, gấp 44,4 lần cùng kỳ năm trước; trong đó phần lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 83 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần công ty đạt 435 tỷ đồng, tăng 23% so có cùng kỳ năm trước; chủ yếu tăng trong doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và bán đất nền (từ 157 tỷ đồng lên gần gấp đôi 290 tỷ đồng). Lãi sau thuế 128,9 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ nhưng mới đạt 35% kế hoạch năm đề ra (363,1 tỷ đồng).

Tại thời điểm 30/9, khoản phải thu ngắn hạn công ty tăng thêm 705 tỷ đồng so có đầu năm lên 2.576 tỷ đồng. Ngược lại, phải thu dài hạn của ITA giảm 345 tỷ xuống 1.852 tỷ đồng. Do đó, tổng tài sản của công ty chỉ tăng thêm 253 tỷ đồng lên 13.174 tỷ đồng, tức tăng 2% so có đầu năm.

Trong kỳ, công ty trả nợ được 270 tỷ đồng làm giảm nợ vay ngắn hạn xuống 302 tỷ đồng và vay dài hạn xuống 620 tỷ đồng.

Các quý khách đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close