Blog

[Infographic] Các công ty hàng đầu của Mỹ tính theo lượng xuất nhập khẩu

(NDH) 10 doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất của Mỹ chủ yếu thuộc một vài ngành hàng giấy, nông nghiệp, thực phẩm, tái chế… Các doanh nghiệp danh tiếng về nhập khẩu chủ yếu là một vài thương hiệu bán lẻ.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close