Blog

IDI chốt danh sách cổ đông chia cổ tức 20%

(NDH) IDI chia cổ tức 2017 bằng tiền mặt 9% và tạm ứng cổ tức 2018 mật độ 11%.

CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI (HOSE: IDI) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 có tổng mật độ 20%.

Ngày đăng ký cuối cùng đều vào 19/10 và thời gian chi trả cổ tức tiền mặt chuẩn bị 31/10.

Chia cổ tức tiền mặt 10%

Công ty đã thông qua việc trả cổ tức còn lại năm 2017 có mật độ 9% (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Với 181,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, IDI chuẩn bị sẽ trích gần 163 tỷ đồng để chi trả đợt cuối 2017.

Trước đó công ty đã tạm ứng cổ tức 2017 mật độ 8%, bởi thế IDI đã thực hiện chia cổ tức 2017 tổng mật độ 17%; tăng mạnh so có con số 3% năm 2017 và 4% cho năm 2016. Cổ tức 2017 của IDI tăng cao là do công ty ghi nhận lãi 343 tỷ đồng năm qua, gấp 3 lần năm 2016.

Đồng thời, IDI cũng thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt mật độ 1% (1 cổ phiếu được nhận 100 đồng), tương ứng số tiền chia cổ đông là 18 tỷ đồng.

Tại Đại hội thường niên mới đây, IDI đã đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 580 tỷ đồng. Từ đó công ty sẽ phân phối 545 tỷ đồng để chia cổ tức, tương ứng kế hoạch cổ tức năm nay là 30%.

Chia cổ tức cổ phiếu 10%

Bên cạnh việc trả cổ tức bằng tiền mặt, IDI cũng thông qua việc tạm ứng cổ tức 2018 bằng cổ phiếu có mật độ 10:1 (cổ đông có 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

Với 181,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty chuẩn bị phát hành mới 18,2 triệu cổ phiếu và qua đó tăng vốn điều lệ chuẩn bị lên gần 2.000 tỷ đồng.

Như vậy, tổng mật độ tạm ứng cổ tức 2018 mới 11%. Nếu theo đúng kế hoạch, công ty sẽ còn chia cổ tức năm 2018 trong thời gian tới.

Vừa qua, Tập đoàn Sao Mai (ASM) vừa đăng ký mua vào 27 triệu cổ phiếu IDI trong thời gian 28/9-26/10. Nếu thực hiện toàn bộ trước 19/10, ASM sẽ tăng có ở IDI lên 66% vốn và có thể nhận 120 tỷ cổ tức tiền mặt cùng 12 triệu cổ phiếu mới.

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close