Blog

HUT, PHR, YEG, DHC, ATA: Thông tin giao dịch cổ phiếu

(NDH) Tổng giám đốc Tasco đăng ký mua thêm 200.000 cổ phiếu, DFJ mua xong 183.610 cổ phiếu YEG,…

CTCP Tasco (HNX: HUT): Tổng giám đốc Nguyễn Văn Dưỡng đăng ký mua 200.000 cp. Trước chuyển nhượng, ông Dưỡng có 393.235 cp. Giao dịch chuẩn bị thực hiện từ 15/10 đến 12/11.

CTCP Tập đoàn Yeah1 (HOSE: YEG): Quỹ đầu tư mạo hiểm DFJ VinaCapital Venture Investment Ltd đã mua xong 183.610 cổ phiếu vào 8/10, nâng mật độ có lên 6,84% ứng có 2,14 triệu cổ phiếu.

CTCP Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR): Trưởng Ban kiểm soát Dương Văn Khen đã bán 120.000 cổ phiếu, giảm lượng có xuống 41.666 cp (mật độ 0,03%). Giao dịch thực hiện từ 12/9 đến 12/10.

CTCP Đông Hải Bến Tre (HOSE: DHC): Kingsmead VN & Indochina Growth Master Fund bán xong 50.000 cổ phiếu vào ngày 5/10, giảm mật độ có xuống 4,97% và không còn là cổ đông lớn.

CTCP Ntaco (UPCoM: ATA):Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Sơn mua được 236.000 cổ phiếu trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đăng ký mua. Sau chuyển nhượng, vị Chủ tịch có 1,18 triệu cổ phiếu, mật độ 9,81%.

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close