Blog

HSG nhận 60 chi nhánh của Đầu tư Hoa Sen về hệ thống phân phối, tăng vốn thêm 500-1.000 tỷ

(NDH) Hoa Sen cũng lên kế hoạch nhận mua bán thêm 60 chi nhánh từ Đầu tư Hoa Sen.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) vừa thông qua chủ trương tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông đã đi vào làm việc và đối tác chiến lược, nhà đầu tư khác.

Giá trị chuẩn bị phát hành là 500 -1.000 tỷ đồng. Mục đích phát hành là bổ sung vốn để phục vụ làm việc sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, HĐQT thông qua chủ trương tái cấu trúc 1 số tài sản nhằm ổn định làm việc sản xuất kinh doanh, bao gồm: sắp xếp, tinh gọn, thanh lý 1 số khu đất, mặt bằng, nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải của Tập đoàn để thu hồi vốn; và thu hồi các chi phí đầu tư đối có 1 số dự án chấm dứt triển khai.

Thêm nữa, HĐQT thông qua việc nhận mua bán thêm 1 số chi nhánh thuộc Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen (Đầu tư Hoa Sen) theo chủ trương tái cấu trúc hệ thống phân phối.

Theo đó, HSG chuẩn bị nhận mua bán thêm dao động 60 chi nhánh trực thuộc Đầu tư Hoa Sen ở các tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng, Long An, Bình Dương, Đồng Nai. Qua đó, công ty sẽ nâng tổng số chi nhánh nhận mua bán từ Đầu tư Hoa Sen lên dao động 161 (đã bao gồm 101 chi nhánh tiếp nhận năm 2018).

HSG sẽ cân nhắc tiếp tục nhận mua bán thêm các Chi nhánh thuộc Đầu tư Hoa Sen để phát triển hệ thống phân phối lên 500-600 chi nhánh ở từng thời điểm thích hợp. Thời gian hoàn thành chuẩn bị trong tháng 3/2019.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close