Blog

HSG, LDG, NT2, FPT, SSI, FCN, DQC: Thông tin giao dịch cổ phiếu

(NDH) Tổng giám đốc LDG đăng ký mua 100.000 cp, Đầu tư SCIC phân phối 442.000 cp FPT…

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG): Phó Tổng giám đốc Trần Quốc Phẩm đã mua 300.000 cổ phiếu. Sau chuyển nhượng, ông Phẩm nắm giữ 383.737 cổ phiếu, mật độ 0,1%.

CTCP Đầu tư LDG (Mã: LDG): Tổng giám đốc Nguyễn Minh Khang đăng ký mua 100.000 cổ phiếu trong thời gian 22/2-22/3 bằng phương thức khớp lệnh. Trước chuyển nhượng, ông Khang đang có 110.000 cp, mật độ 0,058%.

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Mã: NT2): Trưởng Ban kiểm soát Nguyễn Hữu Minh đăng ký bán 35.000 cổ phiếu trong thời gian 22/2 đến 23/3. Trước chuyển nhượng, ông Minh có 82.844 cổ phiếu.

CTCP FPT (Mã: FPT): Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) đã bán 442.000 cổ phiếu trong thời gian 12/2-15/2 theo phương thức khớp lệnh. Hiện SIC đang nắm 1.058.062 cổ phiếu, mật độ 0,17%.

CTCP Chứng khoán SSI (Mã: SSI): Kế toán trưởng Hoàng Thị Minh Thùy đăng ký bán 30.000 cổ phiếu bằng khớp lệnh qua sàn. Thời gian chuyển nhượng từ 21/2 đến 21/3. Mục đích là nhu cầu tài chính cá nhân.

CTCP Fecon (Mã: FCN): Pyn Elite Fund đã mua thêm 334.950 cổ phiếu để tăng nắm giữ lên hơn 18 triệu cổ phiếu, chiếm 19,18% vốn điều lệ. Ngày chuyển nhượng vào 14/2.

CTCP Bóng đèn Điện Quang (Mã: DQC): Amersham Industries Limited đã bán 360.000 cổ phiếu, qua đó khiến mật độ có của nhóm Dragon Capital giảm còn 14% vốn, tương đương còn nắm giữ gần 4,4 triệu cổ phiếu.

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close