Blog

HPG, NT2, TIS, LDG, SMB, L10, L62: Thông tin giao dịch cổ phiếu

(NDH) Công ty Đại Phong mua xong 1 triệu cổ phiếu HPG, Công ty Thái Hưng vẫn chưa thể thoái vốn TIS…

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG): Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Đại Phong đã mua vào 1 triệu cổ phiếu trong thời gian 29/1-19/2. Công ty Đại Phong có liên quan đến ông Trần Vũ Minh là con trai của Chủ tịch Trần Đình Long.

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2): Thành viên HĐQT Trần Quang Thiên đăng ký bán 6.670 cổ phiếu và chuẩn bị còn nắm giữ 14 cổ phiếu. Thời gian chuyển nhượng từ 25/2 đến 26/3.

CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS): CTCP Thương mại Thái Hưng không bán được cổ phiếu nào trong tổng số đăng ký bán 18,4 triệu cổ phiếu. Như vậy, Thái Hưng vẫn nắm giữ 36,8 triệu cổ phiếu, mật độ 20%.

CTCP Đầu tư LDG (LDG): Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT ông Nguyễn Minh Khang đăng ký mua 100.000 cổ phiếu để tăng mật độ có theo phương thức khớp lệnh từ 25/2 đến 25/3. Trước chuyển nhượng, ông Khang đang nắm 110.000 cổ phiếu.

CTCP Bia Sài Gòn – Miền Trung (SMB): Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Việt Gia Phú chỉ mua được 30.360 cổ phiếu trong tổng số đăng ký 612.133 cổ phiếu. Sau chuyển nhượng, Việt Gia Phú nắm giữ 918.227 cổ phiếu.

CTCP Lilama 10 (L10): Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam (Lilama) đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu bằng phương thức đấu giá qua Sở chuyển nhượng chứng khoán Hà Nội. Thời gian chuẩn bị vào 26/2. Trước chuyển nhượng, Lilama đang nắm 5 triệu cổ phiếu.

CTCP Lilama 69-2 (L62): Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam (Lilama) đã bán 3,73 triệu cổ phiếu, mật độ 44,96% vốn vào ngày 14/2 và không còn nắm giữ cổ phần Lilama 69-2.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close