Blog

Hoàng Anh Gia Lai bị phạt, truy thu thuế 11 tỷ đồng

(NDH) Số tiền phạt là 11 tỷ đồng, trong đây có 1,15 tỷ phạt do khai sai thuế và 9,85 tỷ đồng là tiền truy thu, phạt nộp chậm.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) vừa có giải trình việc chậm công bố thông tin chọn lọc xử phạt vi phạm hành chính thuế của Cục thuế Gia Lai gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Cụ thể, Cục thuế Gia Lai ra chọn lọc xử phạt hành chính về thuế có Hoàng Anh Gia Lai trong thời kỳ thanh tra năm 2013. Mức phạt khai thiếu thuế 20% gần 1,15 tỷ đồng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, công ty sẽ phải nộp số tiền thuế truy thu là hơn 5,73 tỷ đồng. Trong đó thuế giá trị tăng lên là 3,61 tỷ, thuế lương công ty là 1,93 tỷ đồng, thuế lương cá nhân gần 200 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp thuế là gần 4,12 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế truy thu và tiền chậm nộp mà Hoàng Anh Gia Lai sẽ phải thực hiện là 9,85 tỷ đồng.

Tổng cùng, công ty này sẽ phải nộp về Kho bạc Nhà nước số tiền phạt và khắc phục hậu quả 11 tỷ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai giải thích ngày 23/1 công ty nhận được chọn lọc xử phạt của Cục Thuế tỉnh Gia Lai (có số tiền phạt, truy thu và phạt nộp chậm gần 11 tỷ đồng). Tuy nhiên, đến thời điểm này 2 bên mới đi đến thống nhận nội dung trong chọn lọc đó.

Theo Hoàng Anh Gia Lai, thời gian qua, phía công ty vẫn tiếp tục giải trình và cung cấp thêm thông tin cho cơ quan thuế nhằm làm rõ hơn cũng như bảo vệ ý kiến của công ty đối có 1 số vấn đề mà phía cơ quan thuế nêu ra trong chọn lọc.

Cục thuế Gia Lai cho biết trong thời hạn 10 ngày nhận được chọn lọc, Hoàng Anh Gia Lai phải chấp hành chọn lọc xử phạt. Quá thời hạn mà công ty không chấp hành, công ty này sẽ bị cưỡng chế thi hành chọn lọc hành chính.

Các quý khách đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close