Blog

Hoa Sen tính huy động tối đa 2.000 tỷ đồng

(NDH) Công ty sẽ phát hành trái phiếu tối đa 1.000 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu huy động tối đa 1.000 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) vừa bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu/trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông đã đi vào vận hành, đối tác chiến lược, nhà đầu tư khác.

Trong đó, công ty chuẩn bị phát hành cổ phiếu có lượng vốn cần huy động 500 – 1.000 tỷ đồng. Đồng thời Hoa Sen sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi có giá trị chuẩn bị là 500 – 1.000 tỷ đồng. Mục đích huy động vốn là nhằm bổ sung vốn lưu động để phục vụ vận hành sản xuất kinh doanh.

Ngoài phương án huy động vốn, Hoa Sen còn có chủ trương tái cấu trúc 1 số tài sản nhằm ổn định vận hành sản xuất kinh doanh, bao gồm: sắp xếp, tinh gọn, thanh lý 1 số khu đất, mặt bằng, nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải của Tập đoàn để thu hồi vốn; và thu hồi các chi phí đầu tư đối có 1 số dự án chấm dứt triển khai.

Thêm nữa, HĐQT thông qua việc nhận giao dịch thêm dao động 60 chi nhánh thuộc Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen theo chủ trương tái cấu trúc hệ thống phân phối. Hoa Sen sẽ cân nhắc nhận giao dịch thêm chi nhánh để phát triển hệ thống phân phối lên 500-600 chi nhánh ở từng thời điểm thích hợp.

Niên độ 2018-2019, Hoa Sen đặt mục tiêu sản lượng tiêu thụ đạt 2.006 tấn, tăng 7% so có niên độ trước. Doanh thu chuẩn bị giảm 9% xuống 31.500 tỷ đồng nhưng lợi nhuận ròng chuẩn bị tăng 22% đạt 500 tỷ đồng.

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close