Blog

Hoa Sen phát hành 38 triệu cổ phiếu chia cổ tức, nâng vốn lên 4.233 tỷ đồng

(NDH) Ngày đăng ký cuối cùng là 23/4.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) chuẩn bị phát hành 38,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2017-2018, tương ứng có mật độ 10% (cổ đông có 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/9/2018 theo BCTC đã kiểm toán.Ngày đăng ký cuối cùng là 23/4.

Hoa Sen đang có vốn điều lệ 3.850 tỷ đồng và chuẩn bị tăng lên 4.233 tỷ khi phát hành thành côn.

Trong niên độ 2017-2018, HSG ghi nhận khoản lợi nhuận 410 tỷ đồng, giảm 69% so có năm trước đó, là mức thấp nhất trong 4 năm qua. Công ty thông qua mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế 2019 lần lượt đạt 31.500 tỷ và 500 tỷ đồng. Riêng quý I niên độ tài chính 2019, HSG mới đạt gần 61 tỷ đồng lợi nhuận.

Vừa qua, Hoa Sen cũng thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc huy động tối đa 2.000 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh. Trong đó, công ty chuẩn bị phát hành cổ phiếu có giá trị 500 – 1.000 tỷ đồng và phát hành trái phiếu chuyển đổi dao động là 500 – 1.000 tỷ đồng.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close