Blog

Hoa Sen lên tiếng về việc tái cấu trúc hệ thống phân phối

(NDH) Phương án tái cấu trúc hệ thống bán của Hoa Sen đang gây hiểu lầm cho nhà đầu tư.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) vừa thông qua chủ trương tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông đã đi vào vận hành và đối tác chiến lược, nhà đầu tư khác.

Theo đó, HSG chuẩn bị nhận mua bán thêm dao động 60 chi nhánh trực thuộc Đầu tư Hoa Sen ở các tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng, Long An, Bình Dương, Đồng Nai. Qua đó, công ty sẽ nâng tổng số chi nhánh nhận mua bán từ Đầu tư Hoa Sen lên dao động 161 (đã bao gồm 101 chi nhánh tiếp nhận năm 2018).

HSG sẽ cân nhắc tiếp tục nhận mua bán thêm các Chi nhánh thuộc Đầu tư Hoa Sen để phát triển hệ thống phân phối lên 500-600 chi nhánh ở từng thời điểm thích hợp. Thời gian hoàn thành chuẩn bị trong tháng 3/2019.

Thông tin này được công bố khiến nhiều nhà đầu tư cho rằng Tập đoàn Hoa Sen "đóng cửa" hàng loạt chi nhánh. Tuy nhiên, Ban Lãnh đạo HSG nhấn mạnh rằng đây chỉ là thủ tục pháp lý để chuyển đổi từ mô hình quản lý cũ sang mô hình Chi nhánh Tỉnh, không làm cách tân số lượng đơn vị phân phối thuộc Tập đoàn Hoa Sen trên toàn quốc, không xuất phát từ lý do kinh doanh không hiệu quả dẫn đến việc chấm dứt vận hành và cũng không làm ảnh hưởng đến chiến lược mở rộng hệ thống phân phối lên dao động 1.000 – 1.200 Cửa hàng trên toàn quốc theo chủ trương đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo phương án được thông qua ở Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2017 – 2018 ngày 16/01/2019, Tập đoàn Hoa Sen sẽ triển khai tái cấu trúc Hệ thống phân phối theo mô hình Chi nhánh Tỉnh. Tại mỗi Tỉnh/Thành, Hoa Sen sẽ chọn 01 Chi nhánh để thành lập Chi nhánh Tỉnh. Các Chi nhánh còn lại trong Tỉnh/Thành đó sẽ được chuyển đổi thành Cửa hàng trực thuộc Chi nhánh Tỉnh có hình thức pháp lý là "Địa điểm kinh doanh".

Việc tái cấu trúc theo mô hình trên là nhằm tăng cường hiệu quả quản trị đối có hệ thống phân phối (HTPP), góp phần tiết giảm chi phí, nguồn lực trong công tác điều hành HTPP, củng cố năng lực tranh đua ở phân khúc nội địa và không làm giảm số lượng đơn vị phân phối thuộc Tập đoàn Hoa Sen trên phân khúc.

Việc chuyển đổi mô hình quản trị hệ thống phân phối theo mô hình Chi nhánh Tỉnh thực ở đã được Hoa Sen thực hiện từ năm 2018. Cụ thể: Tập đoàn đã thành lập khung pháp lý cho mô hình mới, gồm 56 Chi nhánh Tỉnh và hơn 400 Cửa hàng trực thuộc các Chi nhánh Tỉnh ở từng Tỉnh/Thành trên cùng vị trí và cơ sở vật chất của hệ thống Chi nhánh cũ trước đây. Chủ trương này đã được HĐQT thông qua và công bố thông tin ở từng thời điểm trong năm 2018.

Tính đến 01/02/2019, toàn bộ Chi nhánh Tỉnh và các vị trí kinh doanh thuộc các Chi nhánh Tỉnh đã đi vào vận hành ổn định dựa trên khung pháp lý của mô hình mới đã được thành lập theo quy định pháp luật công ty. Do đó, công đoạn cuối của việc tái cấu trúc này là thực hiện thủ tục để chấm dứt hình thức pháp lý của mô hình cũ để chuyển sang vận hành 100% theo mô hình mới.

Để hoàn tất việc chuyển đổi này, theo quy định pháp luật công ty và kế toán hiện hành, Tập đoàn phải thực hiện thủ tục quyết toán các số liệu kế toán và thủ tục "chấm dứt vận hành" đối có các Chi nhánh thuộc mô hình cũ.

Như vậy, theo kế hoạch, để hoàn tất việc chuyển đổi mô hình quản trị nêu trên, trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ thực hiện chấm dứt hình thức pháp lý đối có dao động 500 Chi nhánh thuộc mô hình cũ trên toàn quốc để chuyển sang vận hành theo mô hình mới có hơn 56 Chi nhánh Tỉnh và hơn 500 Cửa hàng trực thuộc.

Cổ phiếu HSG đã tăng rất mạnh trong thời gian gần đây, từ mức 6.000 đồng/cp lên 10.150 đồng/cp.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close