Blog

HBC: Lợi nhuận quý III giảm 14%, tăng vay nợ

(NDH) Lợi nhuận 9 tháng của HBC đạt trên 500 tỷ đồng, giảm 19% và mới đã đi vào hoạt động 47% kế hoạch năm.

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HOSE: HBC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III và kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm có doanh thu tăng nhưng lợi nhuận lại sụt giảm.

Tính riêng quý III, Hòa Bình ghi nhận doanh thu tăng 12% lên 4.688 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp theo đó đạt 480 tỷ đồng, tăng 20% so có cùng kỳ năm ngoái.

Dù vậy, doanh thu tài chính của công ty giảm 20% còn 23 tỷ, lãi liên kết giảm gần 3 tỷ, lợi nhuận khác giảm 90%. Chi phí tài chính tăng 19% và chi phí quản lý bán hàng tăng 89% khiến HBC báo lợi nhuận trước thuế quý III sụt giảm 12% còn 267 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 206 tỷ, giảm 14% so có cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của Hòa Bình vẫn tăng 17% đạt 12.768 tỷ đồng. Tuy nhiên các chi phí tăng cao khiến công ty báo lãi sau thuế hơn 500 tỷ đồng, sụt giảm 19% so có cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm 2018, HBC đặt kế hoạch kinh doanh có doanh thu 20.680 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.068 tỷ. Với kết quả 9 tháng trên, công ty mới hoàn thành được 47% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của công ty tăng hơn 1.300 tỷ lên 15.339 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn khách hàng tăng 400 tỷ lên 3.626 tỷ đồng, phải thu theo công đoạn hợp đồng tăng gần 1.400 tỷ lên 6.070 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 680 tỷ lên 1.874 tỷ đồng. Ngược lại, tổng lượng tiền và tiền gửi có kỳ hạn 246 tỷ, giảm gần 950 tỷ đồng.

Về nợ phải trả, tổng vay và nợ thuê tài chính của công ty là 5.052 tỷ đồng, chiếm 33% tổng tài sản và tăng 440 tỷ so có đầu năm. Vốn điều lệ của HBC đạt 1.948 tỷ đồng, tăng 650 tỷ do công ty thực hiện chia thưởng cổ phiếu 50%.

Các quý khách đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close