Blog

Habeco sẽ di dời nhà máy 183 Hoàng Hoa Thám

(NDH) Con số lãi này đã tăng thêm 204 tỷ đồng so có chuẩn bị ban đầu trình bày ở báo cáo thường niên 2017.

Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco – Mã: BHN) vừa công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 vào ngày 28/6.

HĐQT trình cổ đông kế hoạch kinh doanh có doanh thu 8.895 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 811,4 tỷ đồng. Trong khi kế hoạch doanh thu giảm 10% thì lợi nhuận lại tăng 23% so có kết quả năm trước. Tỷ lệ cổ tức HĐQT trình chia cho năm 2018 là 20%.

Điều đáng nói, trong báo cáo thường niên 2017, Habeco đưa con số lãi sau thuế chỉ 607,3 tỷ đồng, tức thấp hơn kế hoạch trình Đại hội lần này 204,1 tỷ đồng. Do đó, từ việc lãi giảm 8%, Habeco đã lên kế hoạch lãi tăng 23% như trên.

Cũng theo báo cáo thường niên 2017, sản lượng bán bia chai Hà Nội 450 ml liên tục suy giảm trong các năm gần đây do dung tích lớn, giá bình dân, thương hiệu truyền thống, lợi nhuận không quyến rũ đối có nhà phân phối. Do đó trong năm 2018, Habeco sẽ phát triển sản phẩm Bia Hà Nội dung tích 330 ml để thay thế chai 450 ml. Đồng thời, Habeco sẽ phát triển các thương hiệu khác như Hanoi Beer Premium và Bia Trúc Bạch.

Về công tác đầu tư, Habeco sẽ thực hiện dự án di dời nhà máy 183 Hoàng Hoa Thám, quy hoạch lại mặt bằng ở đây và nhà máy bia Hà Nội – Mê Linh; đầu tư dây chuyền, hệ thống quản trị công ty…

Tại cuộc họp lần này, cổ đông cũng xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, ban kiểm sóa nhiệm kỳ 2013 – 2017 và bầu thay thế 7 thành viên HĐQT, 3 thành viên ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close