Blog

Giá vốn tăng cao, NT2 báo lãi quý III giảm 27%

(NDH) Tổng tài sản ở thời điểm 30/9 của doanh nghiệp giảm 17,6% so có đầu năm do chi 1.811 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền mặt.

Theo BCTC quý III, CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE: NT2) ghi nhận doanh thu tăng 42,5% lên 1.621 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn tăng 52% đẩy lãi gộp giảm 18% xuống 132,2 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm gần 1 nửa xuống 7,5 tỷ đồng, chi phí giảm 22% xuống 94,4 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý của công ty cách tân không đáng kể.

NT2 báo lãi sau thuế quý 3 đạt 25 tỷ đồng, giảm 27,4% so có cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần tăng thêm gần 1.000 tỷ đồng đạt 5.650 tỷ đồng, lãi ròng cũng tăng 8% đạt 528 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi ròng tăng so có cùng kỳ năm trước nhờ chi phí tài chính giảm mạnh từ 411 tỷ xuống 176 tỷ đồng trong khi lợi nhuận gộp suy giảm.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, chi phí nguyên liệu, chất liệu của công ty tăng hơn 1.100 tỷ đồng từ 2.830 tỷ đồng cùng kỳ năm trước lên 3.947 tỷ đồng. Các chi phí nhân công, khấu hao và dịch vụ mua ngoài tăng không đáng kể.

Chi phí tài chính 9 tháng đầu năm giảm mạnh nhờ vào lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện giảm từ 237 tỷ xuống 38 tỷ đồng.

Tổng tài sản công ty giảm 17,6% so có đầu năm xuống 8.209 tỷ đồng, tương đương giảm 1.755 tỷ đồng. Do trong kỳ công ty thực hiện chia cổ tức bằng tiền tổng mật độ 62,92% chia làm 3 đợt, tương đương mức chi 1.811 tỷ đồng.

Các quý khách đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close