Blog

Genco3 thu hơn 23.200 tỷ đồng sau 7 tháng

(NDH) Với mảng sản xuất điện, Genco3 đạt lợi nhuận trước thuế dao động 1.327 tỷ đồng sau 7 tháng, thực hiện 98% kế hoạch năm.

Tổng công ty phát điện 3 (EVN genco3 – UPCoM: PGV) cho biết doanh thu 7 tháng năm 2018 ước đạt 23.228 tỷ đồng, tăng 2,5% so có cùng kỳ năm trước và thực hiện được 56% kế hoạch năm. Trong đó, Nhiệt điện Phú Mỹ vẫn là đầu tàu có doanh thu 10.953 tỷ, chiếm 47% tổng doanh thu toàn công ty; Nhiệt điện Vĩnh Tân và Mông Dương xếp sau lần lượt đạt doanh thu 5.981 tỷ và 4.116 tỷ đồng.

Việc doanh thu 7 tháng tăng nhẹ so có cùng kỳ là do sản lượng điện suy giảm trong khi giá điện bình quân tăng cao. Cụ thể, tổng sản lượng điện của PGV đạt 20.078 triệu kWh, giảm 4,5% so có cùng kỳ. Giá phân khúc điện bình quân riêng tháng 7 còn 731 VND/kWh, bằng 172% so có cùng kỳ.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế mảng sản xuất điện (không bao gồm chênh lệch tỷ giá) đạt 1.327 tỷ đồng, thực hiện gần 98% kế hoạch năm nhưng chỉ bằng 54% so có cùng kỳ năm ngoái (2.455 tỷ đồng).

Kế hoạch cho tháng 8, Genco3 chuẩn bị sản lượng điện là 3.127 triệu kWh, đẩy nhanh công đoạn đại tu tổ máy GT22-PM2.1 và tập trung sản xuất ổn định nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ, Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1, Bà Rịa, Ninh Bình,…

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close