Blog

GAS muốn chiếm cổ phần chi phối PVG

(NDH) GAS nâng có PVG qua mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ có giá 10.000 đồng/cp.

CTCP Kinh doanh Khí Miền Bắc (HNX: PVG) vừa công bố tài hiệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2018 bàn phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, HĐQT trình cổ đông phương án phát hành 8,78 triệu cp riêng lẻ cho Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (HoSE: GAS) có giá 10.000 đồng/cp. Hiện GAS đang có 9,95 triệu cp PVG, chiếm mật độ 36% vốn. Nếu thực hiện mua thành công, GAS sẽ nâng có lên 18,7 triệu cp, ứng 51,3% vốn mới của PVG.

Vốn điều lệ công ty sau phát hành chuẩn bị tăng từ 277 tỷ đồng lên 365 tỷ đồng, mục đích tăng vốn để bổ sung vốn vận hành kinh doanh và đầu tư phát triển hệ thống bán lẻ LPG.

Số cổ phần phát hành trong đợt này bị hạn chế mua bán trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện chuẩn bị trong năm 2019 sau khi ĐHĐCĐ thông qua và được UBCKNN chấp thuận.

Kế hoạch nâng có lên 51% vốn PVG đã được HĐQT GAS đề cập từ kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2017. Việc mua PVG chính là để thực hiện chiến lược đẩy mạnh mảng kinh doanh khí gas hóa lỏng LPG của GAS trong các năm gần đây.

PVG có mục tiêu trở thành đơn vị kinh doanh LPG hàng đầu ở khu vực miền Bắc, đến 2025 chiếm thị phần 32%. Công ty cũng có kế hoạch xây dựng hệ thống bán lẻ trong khu vực phân khúc miền Bắc. Giai đoạn 2016-2020, PVG đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân 9% và GĐ 2021-2025 là 8%

Các quý khách đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close