Blog

GAS lãi 5.872 tỷ sau 6 tháng, vượt ước tính 550 tỷ đồng

(NDH) Lãi 5.872 tỷ sau thuế, GAS đã đã đi vào hoạt động 91% kế hoạch năm.

Tổng Công ty Khí Việt Nam (HOSE:GAS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II có doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, doanh thu quý II tăng 23% lên 20.028 tỷ đồng. Giá vốn tăng chậm hơn giúp lợi nhuận gộp tăng gấp rưỡi cùng kỳ đạt 4.774 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính và chi phí quản lý công ty suy giảm, chi phí bán hàng có sự tăng thêm lên 640 tỷ đồng.

Với kết quả đó, công ty báo lãi trước thuế tăng đến 69% đạt 3.968 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu về 3.207 tỷ và EPS đạt mức 1.600 đồng.

GAS lý giải cho sự tăng trưởng trên là do giá dầu Brent quý II/2018 đạt 74,39 USD/thùng (tăng 49% so có cùng kỳ) dẫn đến giá bán các sản phẩm của công ty tăng thêm. Sản lượng Condensate tiêu thụ tăng 33% so có cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, GAS đạt doanh thu thuần 38.191 tỷ đồng, tăng trưởng 18%. Lợi nhuận sau thuế theo đó ghi nhận 5.872 tỷ, cao hơn 43% so có cùng kỳ 2017. EPS 6 tháng ở mức 2.874 đồng.

Trước đó, GAS đã ước kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm có doanh thu 37.024 tỷ và lợi nhuận sau thuế 5.323 tỷ đồng. Như vậy, con số lợi nhuận thực hiện đã vượt dự báo đến 550 tỷ đồng và tương đương có việc hoàn thành 91% kế hoạch năm (6.429 tỷ).

Tại thời điểm cuối tháng 6, tổng tài sản của GAS tăng mạnh từ 61.889 tỷ lên 68.003 tỷ đồng. Tài sản tập trung chủ yếu ở khoản mục tiền (bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn ở ngân hàng) tổng cộng 30.416 tỷ, tương đương 44,7% tổng tài sản.

Nợ phải trả cuối quý II là 23.010 tỷ đồng, chiếm 33,8% tổng nguồn vốn. Vốn chủ có ở mức 44.994 tỷ đồng, trong đó quỹ đầu tư phát triển là 14.862 tỷ và lợi nhuận chưa phân phối 8.707 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm, công ty đặt mục tiêu doanh thu 25.739 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.049 tỷ đồng. Như vậy cả năm, GAS ước thực hiện doanh thu 63.930 tỷ đồng, lãi sau thuế 8.921 tỷ đồng.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close