Blog

FPT lãi sau thuế 9 tháng đạt 2.302 tỷ, tăng trưởng 18%

(NDH) Doanh thu khối công nghệ và viễn thông đâyng góp 94% tổng doanh thu của toàn tập đoàn. Trong đây, khối công nghệ ghi nhận doanh thu và LNTT đạt lần lượt 8.835 tỷ đồng và 1.037 tỷ đồng, tăng 24% và 37% so có cộng kỳ.

Kết thúc quý III, doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) của Công ty cổ phần FPT (HOSE: FPT) lần lượt đạt 16.261 tỷ đồng và 2.738 tỷ đồng, tương đương 106% và 115% kế hoạch lũy kế, tăng 21% và 33% so có cùng kỳ trong điều kiện so sánh tương đương (năm 2017 hợp nhất kết quả kinh doanh của FPT Retail và Synnex FPT theo phương pháp vốn chủ có đối có công ty liên kết). Trong điều kiện so sánh có số liệu thực ở cùng kỳ thì doanh thu giảm 48% và LNTT tăng 19%.

Lợi nhuận sau thuế đạt 2.302 tỷ đồng, tăng 18% so có cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.828 tỷ đồng, tăng 21% và lãi căn bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.985 đồng, tăng 21%. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận đạt 16,8%, bằng 2,3 lần cùng kỳ.

Doanh thu khối công nghệ và viễn thông đóng góp 94% tổng doanh thu toàn tập đoàn. Trong đó, khối công nghệ ghi nhận doanh thu và LNTT đạt lần lượt 8.835 tỷ đồng và 1.037 tỷ đồng, tăng tương ứng 24% và 37% so có cùng kỳ, tương đương 108% và 110% kế hoạch lũy kế.

Khối viễn thông ghi nhận 6.485 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành kế hoạch lũy kế và tăng 16%; LNTT đạt 1.124 tỷ đồng, tương đương 106% kế hoạch lũy kế và tăng 20%.

Đối có lĩnh vực giáo dục, tính đến ngày 30/9, tổng số tân học sinh nhập học trên toàn hệ thống giáo dục FPT đạt dao động 18.700 học sinh, tăng trưởng 50% so có cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận từ phân khúc nước ngoài tăng 40%

Sau 9 tháng, phân khúc nước ngoài của FPT ghi nhận 6.397 tỷ đồng doanh thu, tăng 31% và 1.040 tỷ đồng LNTT, tăng 40% so có cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng doanh thu phân khúc nước ngoài tăng từ 16% lên 39% trong năm 2018.

Lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu 5.903 tỷ đồng, tăng 35%; lợi nhuận trước thuế đạt 930 tỷ đồng, tăng 34%. Doanh thu ở các phân khúc đều có mức tăng trưởng tốt, trên 26% so có cùng kỳ.

Công ty tiếp tục tập trung vào chuyển đổi số, doanh thu dịch vụ này ở phân khúc nước ngoài đạt 1.178 tỷ đồng, tăng 40%, chiếm 20% tổng doanh thu xuất khẩu phần mềm.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close