Blog

EVN lỗ hơn 1.300 tỷ đồng bán điện năm 2017

(NDH) Tổng giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017 hơn 291,28 ngàn tỷ đồng, trong khi doanh thu phân phối điện gần 289,95 ngàn tỷ đồng.

Tại buổi Họp báo công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 chiều 30/11 do Bộ Công Thương tổ chức, ông Trần Tuệ Quang, Phó Cục trưởng Điều tiết điện lực Bộ Công Thương báo cáo, năm 2017, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 174,65 tỷ kWh.Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện hơn 291,28 ngàn tỷ đồng. Giá thành sản xuất kinh doanh điện 1.667,77 đồng/kWh, tăng 0,15% so có năm 2016.

EVN lỗ hơn 1.300 tỷ đồng bán điện. Ảnh: VnExpress.

Trong đó, tổng chi phí khâu phát điện hơn 221 ngàn tỷ đồng, tương ứng có giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm 1.264,89 đồng/kWh. Tổng chi phí khâu truyền tải điện gần 18 ngàn tỷ đồng, tương ứng có giá thành khâu truyền tải điện theo thương phẩm 103,05 đồng/kWh.

Tổng chi phí khâu phân phối – bán lẻ điện hơn 51 ngàn tỷ đồng, tương ứng 293,44 đồng/kWh. Tổng chi phí khâu phụ trợ, quản lý ngành hơn 1,1 ngàn tỷ đồng, tương ứng trong giá điện thương phẩm là 6,39 đồng/kWh.

Ngoài ra, EVN phải bù giá cho chi phí sản xuất kinh doanh điện ở 7 xã, huyện đảo là 184 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh thu bán điện năm 2017 gần 289,95 ngàn tỷ đồng, tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.660,19 đồng/kWh.

Như vậy, riêng vận hành sản xuất kinh doanh điện, EVN lỗ 1.323 tỷ đồng năm 2017.

Bộ Công Thương cho biết năm 2017, tình hình thủy văn làm giảm chi phí sản xuất kinh doanh điện, tuy nhiên, có 1 số nhân tố khác làm tăng chi phí.

Nguyên nhân tăng chi phí sản xuất do giá than năm 2017 đã tăng 5,7%, giá dầu DO, FO bình quân tăng 21,95% và 32,84%. Giá dầu HSFO cũng đã tăng 39,2% dẫn đến giá khí phân khúc cao. Cùng có đó, việc tăng thuế suất tài nguyên nước tăng và tỷ giá USD tăng cao so có năm 2016 cũng là nguyên nhân được Bộ đưa ra lý giải cho tình trạng tăng chi phí sản xuất điện.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng công bố lương liên quan đến sản xuất kinh doanh điện năm 2017 là dao động 4.116 ngàn tỷ đồng.

Trong đó, lương từ tiền bán công suất phản kháng 726 tỷ đồng. Thu nhập từ vận hành tài chính của công ty mẹ EVN đạt 1.637,04 tỷ đồng, lương từ vận hành tài chính của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia từ lãi tiền gửi 241,55 tỷ đồng…

Tổng cùng vận hành sản xuất kinh doanh điện năm 2017 và các vận hành liên quan, EVN lãi 2.792 tỷ đồng.

Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Công Thương cũng cho hay có 1 số khoản chi phí chưa tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh năm 2017. Cụ thể, số dư chênh lệch tỷ giá chưa được hạch toán vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện của Tổng công ty truyền tải điện quốc gia 1.940 tỷ đồng. Khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện dao động 3.071,14 tỷ đồng. Ngoài ra còn có các khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện các năm trước chưa được tính vào giá điện.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close