Blog

Everpia đặt kế hoạch lãi ròng năm nay tăng 32%

(NDH) Doanh nghiệp đặt kế hoạch lợi nhuận ròng 100 tỷ đồng và chi cổ tức mật độ 10%.

Hội đồng Quản trị CTCP Everpia (HoSE: EVE) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 có doanh thu và lợi nhuận lần lượt 1.300 tỷ đồng và 100 tỷ đồng, tăng 10% và 32% so có năm trước.

Công ty cũng chuẩn bị trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 có mức chi trả cổ tức bằng tiền mật độ 10% và quỹ quản lý 5%.

Trên phân khúc chứng khoán, cổ phiếu EVE có giá 15.750 đồng/cp cuối phiên 22/3, tăng gần 2% so có đầu năm.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close