Blog

EPS 9 tháng của Coteccons đạt 14.469 đồng

(NDH) Lợi nhuận 9 tháng của CTD đi ngang đạt 1.192 tỷ đồng.

CTCP Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) vừa công bố báo cáo tài chính quý III có doanh thu tăng 6% đạt 8.124 tỷ đồng. Giá vốn tăng nhanh hơn khiến lợi nhuận gộp giảm nhẹ về 574,5 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu vẫn ghi nhận sự đóng góp lớn của mảng hợp đồng xây dựng có 8.111 tỷ đồng, doanh thu tiện ích gần 7 tỷ và tổng doanh thu cho thuê gần 6 tỷ đồng.

Coteccons không có chi phí lãi vay và bán hàng, chi phí quản lý công ty tăng mạnh lên 125 tỷ đồng do không còn hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Công ty lại ghi nhận hoàn nhập chi phí công trình phải trả lớn hơn chi phí thực tại phát sinh trong kỳ 54 tỷ đồng vào khoản lương khác, giúp lợi nhuận khác gấp 5,5 lần cùng kỳ.

Với kết quả đó, Coteccons báo lợi nhuận trước thuế 592 tỷ và lãi sau thuế 473 tỷ đồng, đều giảm 1% so có cùng kỳ năm ngoái.

Tổng kết 9 tháng đầu năm, doanh thu tăng mạnh 14% đạt 20.737 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ so có cùng kỳ đạt 1.192 tỷ đồng. EPS 9 tháng ghi nhận 14.469 đồng.

Trong năm 2018, CTD đặt kế hoạch kinh doanh có doanh thu 28.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng. Với kết quả 9 tháng, công ty đã thực hiện được 79% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến 30/9/2018, tổng tài sản Coteccons đạt hơn 15.100 tỷ đồng, giảm 773 tỷ đồng so có đầu kỳ. Tổng các khoản tiền gửi ngân hàng của Coteccons lên đến 4.770 tỷ đồng, chiếm 32% tổng tài sản.

Tổng nợ phải trả đạt 7.022 tỷ đồng và không có nợ vay. Vốn chủ có đạt 8.081 tỷ đồng, trong đó có gần 3.000 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, hơn 3.000 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 1.285 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Các quý khách đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close