Blog

Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi: Cổ đông giữ 1% vốn có thể ứng cử HĐQT, bỏ quy định 6 tháng nắm giữ

(NDH) Dự thảo luật Doanh nghiệp và Đầu tư sửa đổi sẽ tập trung vào việc dễ làm hoá thủ tục gia nhập phân khúc, giảm giá thành tái cấu trúc công ty, nâng cao thúc đẩy quản trị công ty…

Sáng 20/2, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp có Bộ Kế hoạch Đầu tư đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến công ty dự thảo luật sửa đổi luật đầu tư, luật công ty. Mục tiêu tổng quát của xây dựng Dự án Luật này là nhằm tiếp tục tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, an toàn và thân thiện cho mọi người dân, công ty, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối có vận hành đầu tư kinh doanh; bảo đảm tính thống nhất, minh bạch, khả thi và hiệu quả trong việc thực hiện các quy định của Luật Đầu tư và các luật có liên quan.

Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết Luật Doanh nghiệp sửa đổi sẽ tập trung vào việc dễ làm hoá thủ tục gia nhập phân khúc, giảm chi phí tái cấu trúc công ty, nâng cao thúc đẩy quản trị công ty và bỏ 1 số điểm bất cập liên quan đến quyền của cổ đông.

Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng CIEM

Theo ông Hiếu, 1 trong các điểm đáng chú ý của luật sửa đổi lần này sẽ điều chỉnh quy định cổ đông chỉ cần có 1% vốn công ty có quyền ứng cử và đề cử vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm sát, cùng 1 số quyền khác như yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ, yêu cầu BKS kiểm tra các vấn đề liên quan đến điều hành vận hành của công ty. Như vậy, Luật đã bỏ quy định cần nắm giữ 6 tháng và giảm mật độ có cần thiết từ 10% vốn xuống còn 1% đối có các cổ đông.

Vị Phó Viện trưởng CIEM cho rằng quy định cần nắm giữ 6 tháng để đề cử người vào HĐQT là bất hợp lý. Đơn cử như trường hợp của Sabeco, sau khi Tập đoàn Thaibev mua chi phối trên 51% vốn, các nhân sự từ cổ đông Thái phải đợi sau 6 tháng mới có thể đề cử và ứng cử tham dự vào HĐQT và BKS, điều này cho thấy sự bất cập.

Mặt khác việc giảm mật độ có ép buộc từ 10% xuống 1% là nhằm chắc chắn cân bằng ích lợi giữa cổ đông nhỏ và cổ đông lớn, đồng thời cũng loại trừ các hành vi gây cản trở công ty. Theo ông Hiếu, dù việc giảm mật độ nắm giữ ép buộc là cần thiết nhưng không thể giảm về 0% do có thể xuất hiện 1 số thành phần cổ đông có mục đích xấu, mặc dù không mua cổ phần nhưng vẫn phá rối, đòi đình chỉ các chọn lọc kinh doanh công ty không vì lí do gì. Điều này cần phải cân bằng giữa việc bảo vệ cổ đông nhỏ lẻ và quyền của công ty.

Bên cạnh đó, luật cũng bỏ quy định thời gian nắm giữ 6 tháng đối có các cổ đông có tối thiểu 1% vốn của công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông này có thể tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong các trường hợp như: vi phạm nghĩa vụ người quản lý công ty; thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ được giao; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghị quyết của Hội đồng quản trị; sử dụng vị thế, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác…

Dự thảo cũng bãi bỏ 1 số điều của luật Doanh nghiệp như:

– Yêu cầu công ty phải đăng ký mẫu dấu trước khi sử dụng;

– Chế độ báo cáo cách tân thông tin người quản lý công ty;

– Chế độ gửi thông tin cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính khi thành lập chi nhánh, đặt vị trí kinh doanh mới;

– Yêu cầu giám đốc, tổng giám đốc phải có trình độ chuyên môn, bí kíp trong quản trị kinh doanh;

Các quý khách đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close