Blog

DPR tạm ứng cổ tức 40% khi vượt kế hoạch năm sau 10 tháng

(NDH) Đồng Phú đã lãi 269 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch năm.

Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú (HOSE: DPR) vừa thông qua công đoạn sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm và ước kết quả năm 2018. Sản lượng khai thác 10 tháng ghi nhận 10.284 tấn, thực hiện 79% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế đạt 269 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch năm đề ra.

Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh đó, công ty đã chọn lọc tạm ứng cổ tức năm 2018 có mật độ 40% bằng tiền mặt, tương ứng có số tiền chi ra dao động 160 tỷ đồng. Đồng Phú là công ty thường chia cổ tức ở mức khá cao, mật độ năm 2016 là 50% và cho năm 2017 là 60%.

Bên cạnh đó, DPR cũng thống nhất phương án mở rộng Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú có tổng diện tích là 610ha. Thống nhất chủ trương xây dựng kho bãi ở Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư trong năm 2019.

Năm 2018 Cao su Đồng Phú đặt mục tiêu đạt 781,7 tỷ đồng tổng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 245,77 tỷ đồng. Sản lượng khai thác ước đạt 13.000 tấn và sản lượng tiêu thụ dao động 16.500 tấn. Dự kiến chia cổ tức tối thiểu mật độ 40%.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close