Blog

DPM sẽ bảo dưỡng Nhà máy Đạm Phú Mỹ trong năm 2019

(NDH) Nhà máy Đạm Phú Mỹ năm 2019 chuẩn bị đạt 671.000 tấn trên công suất kiến trúc 800.000 tấn/năm.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (HoSE: DPM) cho biết trong năm 2019, Tổng công ty sẽ tiến hành đợt bảo hành thời cơ Nhà máy Đạm Phú Mỹ ngắn ngày, kết hợp có việc Nhà thầu xử lý các vấn đề ở cụm thiết bị HTER thuộc dự án nâng cấp công suất phân xưởng NH3 theo hợp đồng EPC.

Nhà máy và Nhà thầu EPC đã đưa ra thời gian khắc phục, sữa chữa cụm thiết bị này ước tính kéo dài dao động 80 ngày lịch.

Với thời gian chuẩn bị dừng vận hành như trên, sản lượng sản xuất sản phẩm chính (phân đạm) của Nhà máy Đạm Phú Mỹ năm 2019 chuẩn bị đạt 671.000 tấn so có công suất kiến trúc là 800.000 tấn/năm.

Vào ngày 17/4, DPM sẽ họp ĐHĐCĐ thường niên để tổng kết vận hành năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, lấy ý kiến về phân phối lợi nhuận, bầu bổ sung thành viên HĐQT…

Các khách mua đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close