Blog

DPM, DCM, LAS và SFG có thể hưởng lợi nếu chịu 5% thuế VAT

(NDH) Nếu điều chỉnh thuế VAT từ không chịu thuế sang chịu thuế 5%, những doanh nghiệp sản xuất phân bón sẽ có thể khấu trừ thuế VAT đối có giá thành sản xuất.

Bộ phận phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI Research) vừa có báo cáo cập nhập về ngành phân bón.

Bộ Tài chính (MOF) gần đây đã đưa ra ý kiến về việc điều chỉnh thuế giá trị tăng thêm (VAT) đối có các công ty sản xuất phân bón từ “không chịu thuế VAT” thành “chịu 5% thuế VAT”, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các nhà sản xuất phân bón trong nước và bảo vệ phân khúc trong nước trong bối cảnh tranh giành mạnh mẽ từ phân bón nhập khẩu. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn cần được Quốc hội xem xét trong năm 2018.

Trước đó từ ngày 1/1/2015, thuế VAT đối có mặt hàng phân bón đã được điều chỉnh từ chịu 5% thuế VAT sang không chịu thuế VAT (theo Thông tư 71/2014 / QH13). Điều này dẫn đến việc tăng chi phí sản xuất cho các nhà sản xuất phân bón trong nước.

Nếu Quốc hội thông qua việc điều chỉnh thuế VAT từ “không chịu thuế VAT” trở về “chịu 5% thuế VAT”, các công ty sản xuất phân bón sẽ có thể khấu trừ thuế VAT đối có chi phí sản xuất (ví dụ chi phí khí đầu vào, hiện đang chịu 10% thuế VAT), do đó giảm đáng kể tổng chi phí.

Các công ty có khả năng hưởng lợi bao gồm Đạm Phú Mỹ (DPM), Đạm Cà Mau (DCM), Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS) và Phân bón Miền Nam (SFG). Bởi lẽ, các công ty này chủ yếu sản xuất phân bón từ nguyên liệu căn bản chứ không phải sản xuất phân bón tổng hợp từ phân đơn (như Phân bón Bình Điền – BFC sản xuất NPK bằng cách phối trộn urê, DAP và kali).

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close