Blog

Doanh thu 9 tháng của Vinachem đạt 35.446 tỷ đồng

(NDH) Quý III, doanh thu của Vinachem đạt trên 10.800 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,7% cùng kỳ.

Báo cáo kết quả làm việc sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, Tập đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam (Vinachem) cho biết, tính riêng trong quý III, giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tại đạt 10.647 tỷ đồng, tăng 1,2% so có có cùng kỳ năm 2017. Doanh thu đạt 10.833 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,7% so có cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu Vinachem ước đạt 35.446 tỷ đồng, tăng 6,2% so có cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận cùng hợp toàn tập đoàn theo đó ghi nhận 378 tỷ đồng, bằng 58,8% kế hoạch năm và tăng 288 tỷ đồng so có cùng kỳ năm 2017.

Trong 9 tháng đầu năm, Vinachem đã sản xuất và cung ứng cho phân khúc 3,1 triệu tấn phân bón các loại, 2,3 triệu chiếc lốp ô tô, hơn 5,3 triệu chiếc săm lốp xe máy, 0,3 triệu tấn chất giặt rửa và nhiều sản phẩm hoá chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất và cuộc sống xã hội.

Một số sản phẩm có sản lượng tăng so có cùng kỳ như lân chế biến tăng 4,9%, DAP tăng 31%, lốp ô tô tăng 23%, Amoniac thương phẩm tăng 70%, song vẫn còn 1 số sản phẩm có sản lượng giảm như phân NPK, lốp xe đạp, quặng apatit…

Một số công ty liên doanh, liên kết cũng có kết quả tích cực. CTCP XNK Hoá chất miền Nam có doanh thu 560 tỷ đồng, lợi nhuận ghi nhận 1,9 tỷ sau 9 tháng. Doanh thu CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội đạt 379 tỷ đồng, lợi nhuận theo đó thu về 10,8 tỷ đồng. CTCP Tư vấn đầu tư và xây dựng Mỏ có doanh thu 9 tỷ đồng. CTCP Cảng Đạm Ninh Bình ghi nhận doanh thu 9 tháng đạt 12,3 tỷ đồng và lợi nhuận 1,9 tỷ đồng. CTCP Pin Hà Nội doanh thu 9 tháng đạt 274 tỷ đồng, lợi nhuận theo đó ghi nhận 15 tỷ đồng; …

Các quý khách đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close