Blog

DIG, HBC, VCI, PVC, C32, FTM, SSN: Thông tin giao dịch cổ phiếu

(NDH) Phó Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DIG, Pyn Elite Fund tiếp tục phân phối 971.310 cổ phiếu HBC… là các tài liệu chuyển nhượng đáng chú tâm.

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG): Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Hùng Cường đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu trong thời gian 29/3 đến 26/4. Trước chuyển nhượng, ông Cường có 7,12 triệu cổ phiếu, mật độ 2,82% vốn.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC): Pyn Elite Fund tiếp tục bán 971.310 cổ phiếu vào ngày 20/3. Sau chuyển nhượng, quỹ ngoại còn có 15,1 triệu cổ phiếu, mật độ 7,69% vốn.

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI): Công ty đã dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối mua lại 50.000 cổ phiếu theo chương trình ESOP có giá 20.000 đồng/co để làm cổ phiếu quỹ.

Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí (PVC): Tổng giám đốc Hoàng Trọng Dũng đăng ký mua 500.000 cổ phiếu trong thời gian 28/3 đến 26/4 thông qua phương thức khớp lệnh. Ông Dũng hiện có 39.000 cổ phiếu.

CTCP Miền Đông (MDG): CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32) mua xong 500.000 cổ phiếu vào ngày 25/3, nâng mật độ có lên gần 3,5 triệu cổ phiếu, chiếm 33,76% vốn.

CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (FTM): Cổ đông Lâm Văn Dĩnh đã mua 883.000 cổ phiếu vào ngày 19/3. Sau chuyển nhượng, ông Dĩnh nắm 5,2 triệu cổ phiếu, chiếm 10,38% vốn.

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (SSN): Cổ đông Trần Minh Tính bán 1,14 triệu cổ phiếu vào ngày 7/3 do nhu cầu tài chính cá nhân. Sau chuyển nhượng, ông Tính còn nắm hơn 2 triệu cổ phiếu, mật độ 5,15% vốn.

Các quý khách đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close