Blog

ĐHĐCĐ bất thường Yeah1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:2

(NDH) Yeah1 sẽ phát hành thêm 62,6 triệu cp để tăng vốn từ 312 tỷ lên 938,4 tỷ đồng.

Ngày 4/12, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (HoSE: YEG) đã chính thức thông qua phương án chia thưởng cổ phiếu mật độ 1:2, ứng có phát hành thêm 62,6 triệu cp, nâng vốn điều lệ lên 938,4 tỷ đồng.

Cụ thể, công ty chuẩn bị sẽ phát hành cổ phiếu thưởng có mật độ 1:2 (một cổ phiếu đã đi vào làm việc ở ngày chốt danh sách phát hành sẽ được nhận thêm hai cổ phần mới) ngay sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và nhận được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Công ty sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần từ đợt phát hành riêng lẻ 3,91 triệu cổ phiếu tháng 8 để thực hiện việc chia thưởng này.

Tại đại hội, ban lãnh đạo công ty cho biết mới sử dụng dao động 19% số vốn đã huy động, dao động 1.700 tỷ đồng, trong đợt phát hành 3,91 triệu cp riêng lẻ vào tháng 8. Hơn 70% nguồn vốn chưa giải ngân là 951,99 tỷ đồng sẽ được công ty tiếp tục dùng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng lĩnh vực kĩ thuật số. Phần còn lại được định hướng để đầu tư vào mảng thương mại truyền thống và bổ sung vốn lưu động cho các công ty con.

ĐHĐCĐ bất thường Yeah1

Đại hội lần này cũng thông qua việc chuyển đổi mô hình làm việc không Ban kiểm soát vốn đã được nhiều công ty lớn trên phân khúc áp dụng như VNM, NVL, REE và PTB và thành lập Ban kiểm toán nội bộ (hay được gọi là Tiểu ban kiểm toán nội bộ) trực thuộc HĐQT.

Đồng thời, hai tiểu ban mới là Tiểu ban Tài chính – Đầu tư và Tiểu ban Nhân sự và Phát triển nguồn nhân lực trực thuộc HĐQT sẽ được thành lập để dễ dàng hơn cho công tác quản lý và điều hành.

Các quý khách đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close